Zdalne nauczanie - zespół ALUZJA

Nowa, niespodziewana sytuacja zmusiła wszystkich nauczycieli do nauczania na odległość.

W "Aluzji" trwa ono niemal od początku przerwy w regularnych zajęciach. Nauczyciele mają stały kontakt ze swoimi tancerkami. Zajęcia nie odbywają się on-line, ale zadania i ćwiczenia są  nagrywane i przekazywane poprzez grupowe komunikatory. Tą samą drogą uczennice i rodzice przekazują nam zdjęcia, komentarze i swoje potrzeby. Oprócz konkretnych zadań ruchowych i tanecznych poszczególne grupy dostają załączone filmy związane z historią tańca ( wg ustalonej w programie tematyki).

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej