REGULAMIN i ZASADY BHP

REGULAMIN i ZASADY BHP

obowiązujące w pracowni ceramicznej MDK

 

 1. Zajęcia odbywają się pod opieką i nadzorem nauczyciela, wejście do pracowni jest możliwe tylko w jego obecności

 

 1. W pracowni odnosimy się do siebie z kulturą i szacunkiem.

 

 1. Podczas pracy stosujemy konieczne środki ostrożności: fartuch, rękawiczki w przypadku szkliwienia oraz inne zalecone przez nauczyciela. Nie wolno jeść i pić przy pracy, zwłaszcza ze szkliwem.

   

 2. Materiałów i narzędzi można używać tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i według instrukcji nauczyciela. Wszelkie uszkodzone i zniszczone narzędzia należy zgłosić nauczycielowi.

 

 1. Ostrych narzędzi należy używać ze szczególną ostrożnością!

 

 1. Podczas zajęć postępujemy według poleceń i rad nauczyciela.

 

 1. Każdy wypadek, niebezpieczną sytuację, zachowania uczestników niezgodne z regulaminem należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

 

 1. Obsługa pieca do wypału należy tylko do nauczyciela i osób przez niego upoważnionych. Uczestnicy zajęć mogą zbliżać się do pieca na bezpieczną odległość wyznaczoną przez „strefę kafli” lub przez nauczyciela.

   

 1. Każdy jest odpowiedzialny za porządek na swoim stanowisku pracy.

   

 2. Za porządek po skończonej pracy w pracowni odpowiadają wszyscy uczestnicy zajęć.

 

 1. Zarówno glinę jak i narzędzia traktujemy z szacunkiem – nie marnujemy jej ani nie niszczymy narzędzi.

 

 1. Każda praca musi być podpisana przez autora.

 

 1. Nie dotykamy prac, które do nas nie należą.

   

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office