O nas

Witamy na  stronie  PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Z myślą o Was i z Wami tworzymy to wyjątkowe miejsce. W Młodzieżowym Domu Kultury stwarzamy wspaniałe warunki dla rozwoju naturalnej twórczej aktywności - poprzez radość działania, radość tworzenia i radość poznania. Jeżeli lubisz rysować i malować, wyrażać siebie w sztuce.

Nie chodzi o to, żeby pod nasze skrzydła trafił gotowy artysta, ale o to, żeby dziecko odkryło w sobie pasję! Warunkiem przyjęcia do grupy dzieci jest gotowość skupienia się na pracy przez 2 - 3 godziny i szczere chęci. W zajęciach może brać udział każdy w wieku od 5 do 19 lat. Nauczanie jest indywidualne i dostosowane do potrzeb i umiejętności adeptów.

Możesz więc zacząć od podstaw lub kontynuować naukę. Spotkasz ciekawe, wrażliwe osoby o podobnych zainteresowaniach.

Zajęcia prowadzimy w grupach średnio po 12 osób.

Pracują z Wami twórcy i nauczyciele o dużym doświadczeniu pedagogicznym.

Celem i zadaniem podejmowanym przez nauczycieli działu plastycznego podczas pracy z dziećmi i młodzieżą jest nauczenie :

 • wrażliwości plastycznej
 • wyczucia koloru i kompozycji
 • zagadnień plastycznych koniecznych do powstania pracy plastycznej
 • stosowania różnych technik
 • pracy różnymi narzędziami
 • umiejętności koncentracji na zadaniu
 • konsekwencji w działaniu
 • tego, że wszystkie obrazki i inne dzieła muszą być skończone
 • przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej
 • rozwijania uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży
 • świadomego korzystania z dorobku kultury światowej i polskiej
 • kształtowania takich cech charakteru jak: pracowitość, wytrwałość , odpowiedzialność, uczciwość, oszczędność, przedsiębiorczość, wrażliwość estetyczna

Nasi podopieczni:

 • wykonują - świetne prace!
 • zdobywają wiele nagród w różnych konkursach
 • chcemy, by byli zadowoleni ze swojej pracy
 • stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk
 • zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym
 • rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym
 • widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie
 • zyskują wyższą samoocenę
 • poprawiają znacznie swoja sprawność manualną
 • poznają osrodki kultury w mieście

Oto nasz program:

 • w pracowni działają sekcje o charakterze: ogólnoplastycznym plastyczno-komputerowym, szkoleniowym
 • zajęcia szkoleniowe mają na celu przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji plastycznej w Liceum Plastycznym i na studiach artystycznych oraz architektonicznych
 • rysunek ołówkiem, węglem, kredką, tuszem
 • malowanie pastelami, plakatówkami, gwaszem, akwarelami, temperami
 • malowanie na szkle i na jedwabiu
 • malowanie batików
 • collage (z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów opakowań i materiałów)
 • elementy grafiki (monotypia, gipsoryt, frottage)
 • rzeźba w glinie, plastelinie, papier-mache, masie solnej
 • działania w przestrzeni, instalacje
 • organizujemy też letnie i zimowe warsztaty
 • Wasze prace można oglądać na wielu wystawach
 • Wiele Waszych prac bierze udział w konkursach plastycznych: miejskich wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Przekonasz się o tym wchodząc na stronę, na której przedstawiamy osiągnięcia naszych wychowanków
 • zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferę i wszystkie materiały plastyczne oraz narzędzia
 • nowym profilem kształcenia jest łączenie zajęć plastycznych z zajęciami grafiki komputerowej

  Opracowanie i slajdy: A. Kowala
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej