Plan pracy

Plan pracy pracowni plastycznej na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Plan pracy pracowni opracowano według ustalonych treści i zadań oraz tradycji pracowni. Jest on kontynuacją planów lat ubiegłych, a głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Przygotowuje do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczy odbioru dzieła sztuki, upowszechnia kulturę plastyczną, wdraża uczestników do stałego kontaktu ze sztuką w integracji z innymi pracowniami, zapoznaje z tradycjami i dorobkiem kultury kraju i regionu.

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządu, wybór samorządu, ustalenie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac plastycznych
  o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie dla ekologii – udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia plastyczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

  • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,

  • rozwijanie współpracy z placówkami takimi jak: Miejski Ośrodek Sztuki, muzeum, teatr, WiMBP, MCK, Galeria „Na Mansardzie” przy WOM, Galeria UTW, Mała Galeria GTF,

  • organizowanie wystaw i wernisaży,

  • organizowanie imprez związanych z tradycjami,

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje”,

  • Akcje plastyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2023: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS, Księgarnia KLE KLE, Klub Kultury MCK „Zodiak”),

  • kiermasz prac plastycznych,

  • warsztaty plastyczne dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – wdrażanie do samorządności, integracji
w zespole, wychowanie prorodzinne, wychowanie dla ekologii. Pozna-nie dorobku kultury, regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzenie przez instruktorów pogadanek w sekcjach na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • wybór samorządu pracowni,

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK,

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

  • Wycieczka dydaktyczna na Rugię – Sassnitz, Binz, Sellin

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Gorzowskie pejzaże”– MDK Gorzów Wlkp.

- Andrzejki- wieczór wróżb i humoru.

-Warsztaty rodzinne ozdób świątecznych( Boże Narodzenie)- MDK

  • Mikołajki, wieczory wigilijne.

Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

-Wycieczka dydaktyczna do Poznania w programie m.in. Makieta Borówiec , Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych.

 

  • Warsztaty artystyczne „Zima na wesoło” - oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2023.

-Warsztaty ilustracyjne pt. „ Świat owadów ”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie

- Wycieczka dydaktyczna do Szczecina i Kamienia Pomorskiego

- Wystawa prac plastycznych „Pejzaż z katedrą”– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna rysunku Emilii Siewruk- Galera Sztuki „Punkty Widzenia” Biblioteka im. Jakuba z Paradyża.

  • Wycieczka dydaktyczna do Frydlandu i Liberca

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

Festyn MDK

-Wystawa indywidualna młodych talentów ,rysunek i malarstwo Lidii Dąbrowskiej, Bogdy Radkiewicz, Antoniny Misiak w ramach tygodnia bibliotek- Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp.

-Wycieczka dydaktyczna do Lipska i Wittenbergi.

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

- Akcja Lato w plenerze 2023
- Wycieczka dydaktyczna do Żar i Żagania

 

IMPREZY DLA MIASTA

- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcja Zima i Akcja Lato ‘2023;

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp

- Festyn MDK

-Miedzynarodowy Festiwal Tańca 2023

- Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

XI

 

XI

 

 

XII

XII

 

 

 

XII

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

 

 

II

 

II

 

 

 

III

 

 

III

 

 

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

 

 

V

 

VI

 

VII

VII

 

 

 

I

VII

 

 

III

 

 

V

VI, VII

 

Cały rok

 

Nauczyciele

Przedstawi-

ciele sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

M.Całus- Jarno
Nauczyciele

 

D. Szynal

Nauczyciele

D. Łubińska

Nauczyciele

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

R. Łubiński
D.Łubińska

R. Łubiński
D.Łubińska

 

 

M.Całus-Jarno

Nauczyciele

 

R. ŁubińskiR. Łubiński
D.Łubińska

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

R. Łubiński
D.Łubińska

Nauczyciele

 

Nauczyciele

R. Łubiński
D.Łubińska

 

 

Nauczyciele

 

 

 

M.Całus-Jarno

 

 

Nauczyciele

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

2.

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych:

  • upowszechnianie sztuki i kultury plastycznej,

  • wystawy i wernisaż.

 

-Wystawy prac plastycznych:

  • w pracowniach na terenie MDK;

-Wystawa prac plastycznych pt. „Gorzowskie pejzaże”– MDK Gorzów Wlkp

 

-Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa prac plastycznych „ Pejzaż z Katedrą”– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa indywidualna rysunku Emilii Siewruk – Galeria Sztuki „ Punkty widzenia” Biblioteka im. Jakuba z Paradyża.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna młodych talentów ,rysunek i malarstwo Lidii Dąbrowskiej., Bogdy Radkiewicz, Antoniny Miszak w ramach tygodnia bibliotek- Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

 

Cały rok

 

 

X

 

 

 

XII

 

 

 

II

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Wg kalend. Imprez

 

Nauczyciele

 

 

M.Całus- Jarno

Nauczyciele

 

 

D. Łubińska

 

 

 

R.Łubiński

D. Łubińska

 

R.Łubiński

 

 

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 


Nauczyciele

 

 

 

 

 

3.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Zapoznanie się z ciekawymi technikami plastycznymi:

  • batik wielobarwny,

  • filcowanie wełny,

  • enkaustyka,

  • collage,

  • malarstwo witrażowe,

  • zdobnictwo artystyczne,

  • malowanie na jedwabiu,

  • rzeźba artystyczna.

 

 

 

 

Wg planów sekcji

Nauczyciele

 

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • wychowanie do życia w regionie lokalnym i ojczyźnie,

  • przygotowanie do aktywnego odbioru dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.

 3. Wycieczki krajowe:

- do Poznania-Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych

- do Szczecina i Kamienia Pomorskiego
-do Żar i Żagania

4. Wycieczki zagraniczne

-na Rugię zwiedzanie zabytków

 

-do Frydlandu i Liberca- zwiedzanie zabytków
-do Lipska i Wittenbergi- zwiedzanie zabytków

 

5.Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

 

- Mała Galeria GTF,

 

- WOM w Gorzowie Wlkp.;

  •  


  • -SP nr 9, 15, 13, 20, 17, 4 w Gorzowie;

  •  


  • - Miejski Ośrodek Sztuki,


  • - Muzeum Okręgowe – Gorzów;

  • ----Teatr im. J. Osterwy – Gorzów;

- MCK – Gorzów Wlkp.;

  •  

  •  

  • .;


- Galeria „Na Mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.


6. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tradycjami.

 

 

 

 

Wg inform.

X-VI

 

 

 

XII

 

II

 

VII

 

X

 

III

 

V

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

R. Łubiński

D.Łubińska

R. Łubiński

D.Łubińska

R.Łubiński

 

R. Łubiński

D.Łubińska

R. Łubiński

D.Łubińska

R. Łubiński

D.Łubińska

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Pomoc rodziców w organizowaniu:

  • bazy materiałowej,

  • imprez,

  • wycieczek,

  • warsztatów plastycznych.

Organizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

 

IX – X

Cały rok

Wg

kalend. imprez

 

Cały rok

Kier.prac.plast.

Rada rodziców

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

6.

Inne czynności pracowni plastycznej – dokumentacja pracowni.

 1. Informacje o naborach.

 2. Dekoracje okolicznościowe.

 

 1. Usługi związane z informacją wizualną.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji na korytarzu.

 3. Informacje do mediów.

 

IX

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Nauczyciele

Nauczyciele

 

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

 

Nabór uczestników – dyżury.

 

Zebranie kadry.

Cały rok

 

 

IX

 

IX, XII, V, VI

Kier. prac.pl.

 

 

Nauczyciele

 

Kier. prac. pl.

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

 

Wg inform.

WOM

 

 

Opracowała: Danuta Łubińska

 

 

 

Plan pracy pracowni plastycznej na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Plan pracy pracowni opracowano według ustalonych treści i zadań oraz tradycji pracowni. Jest on kontynuacją planów lat ubiegłych, a głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Przygotowuje do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczy odbioru dzieła sztuki, upowszechnia kulturę plastyczną, wdraża uczestników do stałego kontaktu ze sztuką w integracji z innymi pracowniami, zapoznaje z tradycjami i dorobkiem kultury kraju i regionu.

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządu, wybór samorządu, ustalenie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac plastycznych
  o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie dla ekologii – udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia plastyczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

  • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,

  • rozwijanie współpracy z placówkami takimi jak: Miejski Ośrodek Sztuki, muzeum, teatr, WiMBP, MCK, Galeria „Na Mansardzie” przy WOM, Galeria UTW, Mała Galeria GTF, filharmonia,

  • organizowanie wystaw i wernisaży,

  • organizowanie imprez związanych z tradycjami,

  • Wewnętrzny Konkurs Plastyczny pt. Pejzaże gorzowskie”

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje”,

  • Akcje plastyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2022: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS, Księgarnia KLE KLE, Klub Kultury MCK „Zodiak”),

  • kiermasz prac plastycznych,

  • warsztaty plastyczne dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – wdrażanie do samorządności, integracji
w zespole, wychowanie prorodzinne, wychowanie dla ekologii. Pozna-nie dorobku kultury, regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzenie przez instruktorów pogadanek w sekcjach na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • wybór samorządu pracowni,

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK,

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

  • Wycieczka dydaktyczna do Lubiąża i Świdnicy.;

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Reminiscencje”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

- Andrzejki- wieczór wróżb i humoru.

-Wycieczka dydaktyczna do Poznania w programie m.in. Festiwal Przedmiotów Artystycznych.

  • Mikołajki, wieczory wigilijne.

- Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

- Zimowa Szkoła Plastyczno-Fotograficzna w Małem Cichem.

 

  • Warsztaty artystyczne „Zima na wesoło” - oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2022.

 

- Wewnętrzny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pt. „ Gorzowskie pejzaże"- MDK Gorzów Wlkp.

 

  • Wystawa rysunku i malarstwa z pracowni plastycznej MDK– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

-Warsztaty ilustracyjne pt. „ Ptaki bajkowe i nie tylko” ”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2022” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Rodzinne warsztaty plastyczno-ceramiczne pt. „Wielkanoc” – MDK Gorzów Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp

Festyn MDK

-Wycieczka dydaktyczna do Wrocławia

-Wystawa indywidualna młodych talentów ,rysunek i malarstwo Michała Reicherta w ramach tygodnia bibliotek- Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkursu Plastyczno-fotograficznego pt. „ Gorzowskie pejzaże” – MDK Gorzów Wlkp.

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

- Akcja Lato w plenerze 2022

- Wycieczka do Barlinka-

 

IMPREZY DLA MIASTA

- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcja Zima i Akcja Lato ‘2022;

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp

- Festyn MDK

- Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XI

 

 

 

 

XI

 

XII

 

 

 

XII

XII

 

 

 

I

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

V

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VI

 

VII

 

 

 

I

 

 

 

III

 

 

V

Cały rok

 

Nauczyciele

Przedstawi-

ciele sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

D. Łubińska

R. Łubiński

 

 

 

Nauczyciele

 

R. Łubiński

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

 

 

D. Łubińska

 

 

R. Łubiński
M. Całus-Jarno

E.Kosmalska

 

 

E.Kosmalska

D. Łubińska

 

 

R..Łubiński

D.Łubińska


D. Łubińska

NauczycieleD.Łubińska

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

Nauczyciele

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

Nauczyciele

R. Łubiński

D. Łubińska

M. Całus-Jarno

R. Łubiński

 

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

Nauczyciele

Nauczyciele

 

 

 

 

 

2.

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych:

  • upowszechnianie sztuki i kultury plastycznej,

  • wystawy i wernisaż.

 

Wystawy prac plastycznych:

  • w pracowniach na terenie MDK;

 

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Reminiscencje”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

-Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa rysunku i malarstwa z pracowni plastycznej MDK– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

- Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2022” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

-Wystawa indywidualna młodych talentów ,rysunek i malarstwo Michała Reicherta w ramach tygodnia bibliotek- Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkursu Plastyczno-fotograficznego pt. „ Gorzowskie pejzaże” – MDK Gorzów Wlkp.

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

 

Cały rok

 

 

XI

 

 

 

 

XII

 

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

Wg kalend. Imprez

 

Nauczyciele

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

D. Łubińska

 

 

 

R.Łubiński

D. Łubińska

 

D.Łubińska

 

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

R.Łubiński

 

 

 

 

R.Łubiński
Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

3.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Zapoznanie się z ciekawymi technikami plastycznymi:

  • batik wielobarwny,

  • filcowanie wełny,

  • enkaustyka,

  • collage,

  • malarstwo witrażowe,

  • zdobnictwo artystyczne,

  • malowanie na jedwabiu,

  • rzeźba artystyczna.

 

 

 

 

Wg planów sekcji

Nauczyciele

 

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • wychowanie do życia w regionie lokalnym i ojczyźnie,

  • przygotowanie do aktywnego odbioru dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.

 3. Wycieczki krajowe:

- do Lubiąża i Widnicy dla koneserów piękna baroku

- do Poznania-Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych

- do Wrocławia

4.Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

 

- Mała Galeria GTF,

 

- WOM w Gorzowie Wlkp.;

  •  


  • -SP nr 9, 15, 13, 20, 17, 21 w Gorzowie;

  •  


  • - Miejski Ośrodek Sztuki,


  • - Muzeum Okręgowe – Gorzów;

  • ----Teatr im. J. Osterwy – Gorzów;

- MCK – Gorzów Wlkp.;

  •  

  •  


  • - Pracownia Projektowania Ubioru „Natalia Ślizowska” – Gorzów Wlkp.;


- Galeria „Na Mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.


-

 1. Księgarnia KLE KLE
  5. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tradycjami.

 

 

6.

 1. Zimowe warsztaty artystyczne.

 2.  

 

Wg inform.

X-VI

 

 

 

X

 

XII

 

V

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

I

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

R. Łubiński

D.Łubińska

R. Łubiński

Nauczyciele

R.Łubiński

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

D. Łubińska

 

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Pomoc rodziców w organizowaniu:

  • bazy materiałowej,

  • imprez,

  • wycieczek,

  • warsztatów plastycznych.

Organizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

 

IX – X

Cały rok

Wg

kalend. imprez

 

Cały rok

Kier.prac.plast.

Rada rodziców

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

6.

Inne czynności pracowni plastycznej – dokumentacja pracowni.

 1. Informacje o naborach.

 2. Dekoracje okolicznościowe.

 

 

 1. Usługi związane z informacją wizualną.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji na korytarzu.

 3. Informacje do mediów.

 

IX

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Nauczyciele

Nauczyciele

 

 

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

 

Nabór uczestników – dyżury.

 

Zebranie kadry.

Cały rok

 

 

IX

 

IX, XII, V, VI

Kier. prac.pl.

 

 

Nauczyciele

 

Kier. prac. pl.

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

 

Wg inform.

WOM

 

 

Opracowała: Danuta Łubińska

 

 

Plan pracy pracowni plastycznej na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Plan pracy pracowni opracowano według ustalonych treści i zadań oraz tradycji pracowni. Jest on kontynuacją planów lat ubiegłych, a głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Przygotowuje do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczy odbioru dzieła sztuki, upowszechnia kulturę plastyczną, wdraża uczestników do stałego kontaktu ze sztuką w integracji z innymi pracowniami, zapoznaje z tradycjami i dorobkiem kultury kraju i regionu.

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządu, wybór samorządu, ustalenie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac plastycznych
  o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie dla ekologii – udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia plastyczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

  • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,

  • rozwijanie współpracy z placówkami takimi jak: Miejski Ośrodek Sztuki, muzeum, teatr, WiMBP, MCK, Galeria „Na Mansardzie” przy WOM, Galeria UTW, Mała Galeria GTF, filharmonia,

  • organizowanie wystaw i wernisaży,

  • organizowanie imprez związanych z tradycjami,

  • Wewnętrzny Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie”

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje”,

  • VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska”,

  • Akcje plastyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2021: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS, Księgarnia KLE KLE, Klub Kultury MCK „Zodiak”),

  • kiermasz prac plastycznych,

  • warsztaty plastyczne dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – wdrażanie do samorządności, integracji
w zespole, wychowanie prorodzinne, wychowanie dla ekologii. Pozna-nie dorobku kultury, regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzenie przez instruktorów pogadanek w sekcjach na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • wybór samorządu pracowni,

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK,

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Aleksandry Gapskiej – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Prezentacja prac dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej – WiMBP w Gorzowie Wlkp.

- Wystawa batiku i fotografii

pt. „Kolorowa geometria” Galeria UTW w Gorzowie Wlkp.

- Andrzejki- wieczór wróżb i humoru.

- Rodzinne warsztaty ceramiczne ozdób świątecznych – MDK;

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Rysunek w roli głównej”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Warsztaty rodzinne ozdób świątecznych (Boże Narodzenie) – MDK;

  • Mikołajki, wieczory wigilijne.

- Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

-Wewnętrzny Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – MDK Gorzów

 

- Zimowa Szkoła Plastyczno-Fotograficzna w Małem Cichem.

 

  • Warsztaty artystyczne „Zima na wesoło” - oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2021.

  • Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa Julity Dąbrowskiej– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2021” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

- Wystawa prac plastycznych pt. „Martwa natura”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Rodzinne warsztaty ceramiczne pt. „Wielkanoc” – MDK Gorzów Wlkp.

- Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

- VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Wiktorii Rusewicz - Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wycieczka dydaktyczna „Śladami gotyku ceglanego” do Chełmna i Grudziądza.

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

-- Akcja Lato w plenerze 2021

- Wycieczka do Barlinka- Artystyczne wakacje,Barlinek 2021

IMPREZY DLA MIASTA

- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcja Zima i Akcja Lato ‘2021;

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp

- VIII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – MDK Gorzów Wlkp.

- Międzynarodowy Festiwal Tańca `2021

- Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

X

 

 

X

 

 

XI

 

XI

 

XII

 

XII

 

 

 

II

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 


 

V

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

VI-VII

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele

Przedstawi-

ciele sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

D. Łubińska

 

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

Nauczyciele

D. Łubińska

 

 

 

 

M. Całus- Jarno

 

 

R. Łubiński

D.Łubińska

M. Całus- Jarno

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

M. Całus-Jarno

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

2.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych:

  • upowszechnianie sztuki i kultury plastycznej,

  • wystawy i wernisaż.

Wystawy prac plastycznych:

  • w pracowniach na terenie MDK;

  • Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Aleksandry Gapskiej – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Prezentacja prac dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej – WiMBP w Gorzowie Wlkp.

- Wystawa batiku i fotografii

  • pt. „Kolorowa geometria” Galeria UTW w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa prac plastycznych pt. „Rysunek w roli głównej”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Cykliczna wystawa prac plastycznych pt. „Świąteczne klimaty” w WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa Julity Dąbrowskiej– Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2021” WiMBP filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

-Wystawa prac plastycznych pt. „Martwa natura”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • .Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Wiktorii Rusewicz - Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa pokonkursowa wewnętrznego Konkurs Plastyczny pt. „ Legendy gorzowskie” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

 

Cały rok

IX

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

XI

 

 

 

 

XII

 

 

 

II

 

 

III

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

Wg kalend. Imprez

 

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

M. Całus-Jarno

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

D. Łubińska

 

 

 

R. Łubiński

 

 

D. Łubińska

 

 

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

R.Łubiński

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

3.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Zapoznanie się z ciekawymi technikami plastycznymi:

  • batik wielobarwny,

  • filcowanie wełny,

  • enkaustyka,

  • collage,

  • malarstwo witrażowe,

  • zdobnictwo artystyczne,

  • malowanie na jedwabiu,

  • rzeźba artystyczna.

 

 

 

 

Wg planów sekcji

Nauczyciele

 

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • wychowanie do życia w regionie lokalnym i ojczyźnie,

  • przygotowanie do aktywnego odbioru dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.

 3. Wycieczki krajowe:

- do Chełma i Grudziądza- Śladami gotyku ceglanego

- do Barlinka – Artystyczne wakacje.

;Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

- Mała Galeria GTF,

- WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • SP nr 9, 15, 13, 20, 17, 21 w Gorzowie;

  • Miejski Ośrodek Sztuki,

  • Muzeum Okręgowe – Gorzów;

  • Teatr im. J. Osterwy – Gorzów;

- MCK – Gorzów Wlkp.;

  • Pracownia Projektowania Ubioru „Natalia Ślizowska” – Gorzów Wlkp.;

- Galeria „Na Mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tradycjami.

 

 1. Zimowe warsztaty artystyczne.

 2. Letnie warsztaty artystyczne.

 

Wg inform.

X-VI

 

 

 

V

 

VII

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

II

VII

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

R. Łubiński

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

D. Łubińska

M. Całus-Jarno

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Pomoc rodziców w organizowaniu:

  • bazy materiałowej,

  • imprez,

  • wycieczek,

  • warsztatów plastycznych.

Organizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

 

IX – X

Cały rok

Wg

kalend. imprez

 

Cały rok

Kier.prac.plast.

Rada rodziców

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

6.

Inne czynności pracowni plastycznej – dokumentacja pracowni.

 1. Informacje o naborach.

 2. Dekoracje okolicznościowe.

 

 

 1. Usługi związane z informacją wizualną.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji na korytarzu.

 3. Informacje do mediów.

 

IX

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

R. Łubiński

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

 

Nabór uczestników – dyżury.

 

Zebranie kadry.

Cały rok

 

 

IX

 

IX, XII, V, VI

Kier. prac.pl.

 

 

Nauczyciele

 

Kier. prac. pl.

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

 

Wg inform.

WOM

 

 

Opracowała: Danuta Łubińska

 

 

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej