Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE PRACOWNI - FOTOGRAFICZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 4

- liczba uczestników ogółem - 42

- ilość dziewcząt - 29

- ilość chłopców - 13

2. Osiągnięcia nauczyciela (zespołu) i jego uczestników zajęć:

ALEKSANDRA CZARNECKA

a- o zasięgu międzynarodowym

  • brak

b- o zasięgu ogólnopolskim

        Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Moje miejsce na ziemi”

- III nagroda -1

- wyróżnienie – 2

       Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Dziecko i jego świat”

- wyróżnienie udziałem w wystawie – 12

       VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Decydujący moment”

- I nagroda -1

- III nagroda – 1

       XXI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2022

- II nagroda - 1,

- wyróżnienie -3

- wyróżnienia udziałem w wystawie – 13 ,

 

- Udział w Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkaniach z Fotografią w Sarbinowie

- nauczyciel i 3 laureatów

c - o zasięgu regionalnym

     67 Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

- III nagroda – 1

- wyróżnienie -1

- wyróżnienie udziałem w wystawie – 3

       XX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Impresje miejskie” Gorzów 2021

- I nagroda - 1

- II nagroda – 1

- III nagroda - 1

- wyróżnienie – 2

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

 • Cykl plenerów i konkursów fotograficznych wewnętrznych w pracowni : Pejzaż miasta, Decydujący moment, Moje miejsce na ziemi, Kontrasty, Jesień, Drzewa, Portret w plenerze, Dziecko, Żywioły - 200 osób

 • Konkurs i wystawa pokonkursowa XX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2021” „Impresje miejskie” - Mała Galeria GTF

 • Cykl plenerów „Impresje miejskie” – 42 osób

 • Wystawa Fotograficzna „Żywioły - Ziemia” - galeria UTW – 200 osób

 • Wystawa Fotograficzna „Woda” - WiMBP ul. Kombatantów -70 osób

 • Wieczory wróżb andrzejkowych - 42 osób

 • Lato z Fotografią – wakacyjne zajęcia dla uczestników zajęć – 19 osób

4. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem = 2

5. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

6. Dokształcanie nauczycieli:

- Seminarium w trakcie XVI Ogólnopolskich Spotkań z Fotografią dla nauczycieli i laureatów

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Dyrektora MDK

- Podziękowanie od dyrektora artystycznego i kuratora Ogólnopolskiej wystawy

fotografii dzieci i młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” za aktywność twórczą

i przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

- II nagroda - Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- Projekt z budżetu miasta: XX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Impresje miejskie” Gorzów 2021

 

Opracowała: Aleksandra Czarnecka

Data: 31.08.2022 Gorzów Wlkp. 

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej