Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE PRACOWNI - FOTOGRAFICZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 3

- liczba uczestników ogółem - 30

- ilość dziewcząt - 19

- ilość chłopców - 11

 

2. Osiągnięcia nauczyciela (zespołu) i jego uczestników zajęć:

ALEKSANDRA CZARNECKA

a- o zasięgu międzynarodowym

  • brak

b- o zasięgu ogólnopolskim

- Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Moje miejsce na ziemi”

- wyróżnienie - 1

 • Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Jej portret, jego portret, ich portret” - wyróżnienie - 1

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Żywioły”

- nagroda - 2

 • Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Decydujący moment”

- wyróżnienie - 2

 • XX Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2021

- nagroda - 1,

- wyróżnienia udziałem w wystawie – 4 ,

 • Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2021

- nagroda – 1

- wyróżnienie udziałem w wystawie - 9

 • IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moja mała ojczyzna”

- II nagroda – 2

- III nagroda – 2

- wyróżnienie udziałem w wystawie – 16

 • Ogólnopolski konkurs fotografii „Powiat w obiektywie”

- wyróżnienie - 1

c - o zasięgu regionalnym

- Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

    • nagroda - 1

- wyróżnienie udziałem w wystawie - 6

  • XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Kontrasty” Gorzów 2020

- I nagroda - 2

- II nagroda – 2

- III nagroda - 2

 • wyróżnienie – 6

- „ Piękno gorzowskich rzek w obiektywie”

- I nagroda - 1

- II nagroda – 1

- III nagroda - 1

- wyróżnienie – 4

- „Styczniowy Gorzów 2021”

- I nagroda - 1

- III nagroda - 1

- wyróżnienie – 1

- „Z oddali”

- I nagroda - 1

- wyróżnienie – 2

 

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

 • Cykl plenerów i konkursów fotograficznych wewnętrznych w pracowni : Iskierki lata, Decydujący moment, Pejzaż wokół mojego miasta, Kontrasty, Jesień, Drzewa, Portret w plenerze, Szukamy zimy, Świąteczny Gorzów, Żywioły - 200 osób

 • Konkurs i wystawa pokonkursowa XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2020” „Kontrasty” Mała Galeria GTF

 • Cykl plenerów „Kontrasty” – 30 osób

 • Wystawa Fotograficzna „Drzewa widziane inaczej” - galeria RR Szpital Wojewódzki – 200 osób

 • Wystawa Fotograficzna „Woda” - WiMBP ul. Kombatantów -70 osób

 • Mikołajki , wieczory wróżb andrzejkowych - 30 osób

4. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem = 3

5. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

 

6. Dokształcanie nauczycieli:

 

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Dyrektora MDK

- Podziękowanie od dyrektora artystycznego i kuratora Ogólnopolskiej wystawy

fotografii dzieci i młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” za aktywność twórczą

i przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

-Wyróżnienie dla nauczyciela, opiekuna artystycznego podczas Międzynarodowego

Konkursu „Moja mała ojczyzna” za aktywność twórczą i przygotowanie dzieci i

młodzieży do konkursu.

- Wyróżnienie - Doroczna Wystawa Fotografii GTF Gorzów

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- Projekt z budżetu miasta: XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Kontrasty” Gorzów 2020

 

Opracowała: Aleksandra Czarnecka

Data: 31.08.2021 Gorzów Wlkp. 

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej