Sprawozdania

 

         

SPRAWOZDANIE PRACOWNI -  KOREKCJI WAD POSTAWY

ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

  1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 11

- liczba uczestników ogółem - 115

- ilość dziewcząt - 63

- ilość chłopców - 52

 

  1. Osiągnięcia nauczyciela - (zespołu) i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

- rodzaj imprezy - nagroda

b- o zasięgu ogólnopolskim

- rodzaj imprezy - nagroda

c - o zasięgu regionalnym

- rodzaj imprezy – nagroda

 

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

 

  1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- nauczyciel

- rodzaj imprezy - ilość uczestników

 

- Kwiatkowska D.

 

- Mikołajkowe Mistrzostwa PKWP w kręgle - 16 osób

- Prezentacja Pracowni – Festyn MDK dla mieszkańców Zawarcia,

- Walne Zebranie Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

 

 

 

 

- Zawojska A.

 

- Magia Łyżew - 20 osób,

- Zebranie z rodzicami w sprawie zimowiska - 30 osób,

- Zimowisko  Małe Ciche - 30 osób,

- Zebranie Komisji Rewizyjnej SSMDK,

- Prezentacja Pracowni – Festyn MDK dla mieszkańców Zawarcia,

 

-Bartnik I.

- Andrzejki  -  38 osób,

-Udział w Prezentacji Pracowni podczas – Festynu MDK dla mieszkańców Zawarcia

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną organizacja pracy placówki i pracowni działała z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS w formach i zakresie, na jaki pozwalały określone w aktach prawnych ograniczenia, nakazy i zakazy.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne były dla dzieci i młodzieży dobrowolne (decyzja należała wyłącznie do rodzica bądź prawnego opiekuna).

 

 

  1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

 

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

 

  1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- rodzaj imprezy - ilość uczestników z pracowni

 

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

 

  1. Dokształcanie nauczycieli:

- nauczyciel - forma dokształcania i zakres

 

  1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nauczyciel - osiągnięcie, nagroda itp.

 

- Bartnik I.  - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

 

- Kwiatkowska D. - Nagroda Dyrektora MDK,

           

- Zawojska A. - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK .

 

  1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- nazwa projektu  -  instytucja - kwota pozyskana

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

- nazwa projektu, działania 

- Bartnik I.

- Cotygodniowe online zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

- Kwiatkowska D.

- Cotygodniowe online zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

- Zawojska A.

- Cotygodniowe online zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

 

 

 

Opracował: Aleksandra Zawojska

Data: Gorzów Wlkp. 31.08.2022r.                                                   Podpis

 

                          

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej