Sprawozdania

SPRAWOZDANIE PRACOWNI - KOREKCJI WAD POSTAWY ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 13

- liczba uczestników ogółem - 151

- ilość dziewcząt - 99

- ilość chłopców - 52

2. Osiągnięcia nauczyciela (zespołu) i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

- rodzaj imprezy - nagroda

b- o zasięgu ogólnopolskim

- rodzaj imprezy - nagroda

c - o zasięgu regionalnym

- rodzaj imprezy – nagroda

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- nauczyciel

- rodzaj imprezy - ilość uczestników

 

- Kwiatkowska D.

- Prezentacja Pracowni podczas „Święta Ulicy Teatralnej”,

 

- Zawojska A.

- Prezentacja Pracowni podczas „Święta Ulicy Teatralnej”,

W związku z sytuacją epidemiologiczną organizacja pracy placówki i pracowni działała z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS w formach i zakresie, na jaki pozwalały określone w aktach prawnych ograniczenia, nakazy i zakazy.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne były dla dzieci i młodzieży dobrowolne (decyzja należała wyłącznie do rodzica bądź prawnego opiekuna).

Ograniczenia w dostępie do miejsc użyteczności publicznej uniemożliwiły realizację zaplanowanych imprez pracownianych zgodnie z kalendarzem imprez.

4. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

5. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- rodzaj imprezy - ilość uczestników z pracowni

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

6. Dokształcanie nauczycieli:

- nauczyciel - forma dokształcania i zakres

- Bartnik I.

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

- Kwiatkowska D.

- Szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego Microsoft Teams,

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

- Zawojska A.

- Szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego Microsoft Teams,

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nauczyciel - osiągnięcie, nagroda itp.

Bartnik I.  - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

Zawojska A. – Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK,

Kwiatkowska D. – Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty,8.

8. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- nazwa projektu  -  instytucja - kwota pozyskana

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

- nazwa projektu, działania 

- Bartnik I.

- Onlinowe cotygodniowe zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

- Kwiatkowska D.

- Onlinowe cotygodniowe zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

- Zawojska A.

- Onlinowe cotygodniowe zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej

  obejmujące wady: skoliozy, plecy okrągłe, wady kolan i stóp.

 

 

Opracowała: Aleksandra Zawojska

Data:  Gorzów Wlkp. 31.08.2021r.                                         

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI KOREKCJI WAD POSTAWY ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

`1.Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 13

- liczba uczestników ogółem - 151

- ilość dziewcząt - 99

- ilość chłopców - 52

2. Osiągnięcia nauczyciela (zespołu) i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

- rodzaj imprezy - nagroda

b- o zasięgu ogólnopolskim

- rodzaj imprezy - nagroda

c - o zasięgu regionalnym

- rodzaj imprezy – nagroda

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

-3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- nauczyciel

- rodzaj imprezy - ilość uczestników

Bartnik I.

- Mikołajki  -  60 osób,

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa dla dzieci z miasta /instruktaże do ćwiczeń korekcyjnych/ - 25 osób,

-Warsztaty artystyczno – sportowe -  20 osób.

Kwiatkowska D.

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa - 151 osób,

-Mikołajkowy Turniej PKWP w kręgle - 16 osób,

-Walne Zebranie Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

-Hospitacje zajęć przez studentów – współpraca z  Instytutem Wychowania

 Fizycznego w Gorzowie Wlkp.

Zawojska A.

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa -151 osób,

-Magia Łyżew - 26 osób,

-Zimowisko  Małe Ciche - 30 osób,

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa dla dzieci z miasta - 25 osób,

-Zebranie z rodzicami uczestników zajęć korekcyjnych 70 osób,

-Zebranie z rodzicami w sprawie zimowiska - 30 osób,

-Warsztaty artystyczno – sportowe -  20 osób.

4.Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

 Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

5.Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- rodzaj imprezy - ilość uczestników z pracowni

Nie dotyczy ze względu na specyfikę zajęć pracowni.

6.Dokształcanie nauczycieli:

- nauczyciel - forma dokształcania i zakres

7.Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nauczyciel - osiągnięcie, nagroda itp.

-Bartnik I.  - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

-Kwiatkowska D. – Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK,

-Zawojska A. – Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK,

8.Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

- nazwa projektu  -  instytucja - kwota pozyskana

-Zawojska A. – Pozyskano dotację od   FIRMY S.C.  JOHNSON POLSKA Sp. Z O O,na doposażenie Pracowni w sprzęt do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej, w wysokości 5 000,00 zł.

 

Opracował: Aleksandra Zawojska

Data:  Gorzów Wlkp. 02.09.2019r.                               

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI KOREKCJI WAD POSTAWY  ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 13

- liczba uczestników ogółem - 151

- ilość dziewcząt - 95

- ilość chłopców - 56

3. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

-Bartnik I.

- Andrzejki  -  68 osób,

- Majówka - 35 osób,  

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa dla dzieci z miasta /instruktaże do

 ćwiczeń korekcyjnych/ - 25 osób,

-Prezentacja Pracowni podczas „Święta Ulicy Teatralnej”,

-Warsztaty z zakresu gimnastyki korekcyjnej pod hasłem : „Mamo, Tato poćwiczcie

 ze mną”.

-Kwiatkowska D.

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa - 151 osób,

-Mikołajkowe Mistrzostwa PKWP w kręgle - 16 osób,

-Walne Zebranie Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

-Prezentacja Pracowni podczas „Święta Ulicy Teatralnej”,

-Hospitacje zajęć przez studentów – współpraca z  Instytutem Wychowania

 Fizycznego w Gorzowie Wlkp.

-Zawojska A.

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa -151 osób,

-Magia Łyżew - 26 osób,

-Zimowisko  Małe Ciche - 30 osób,

-Badania komputerowe krzywizn kręgosłupa dla dzieci z miasta - 25 osób,

-Zebranie z rodzicami uczestników zajęć korekcyjnych 75 osób,

-Zebranie z rodzicami w sprawie zimowiska - 30 osób,

-Prezentacja Pracowni podczas „Święta Ulicy Teatralnej”, -Warsztaty z zakresu

 gimnastyki korekcyjnej pod hasłem : „Mamo, Tato poćwiczcie ze mną”,

-Hospitacje zajęć przez studentów – współpraca z  Instytutem Wychowania

 Fizycznego w Gorzowie Wlkp.

  1. Dokształcanie nauczycieli:

-Bartnik I.  – Szkolenie z zakresu RODO,

-Kwiatkowska D. - Szkolenie z zakresu RODO ,

-Zawojska A. - Szkolenie z zakresu RODO.

  1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

-Bartnik I.  - Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK ,

-Kwiatkowska D. – MEN – „ Medal Komisji Edukacji Narodowej” ,

 Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK,                                                                                           

-Zawojska A. – MEN – „ Medal Komisji Edukacji Narodowej” ,

 Nagroda Dyrektora MDK.

Opracował: Aleksandra Zawojska

Data:  Gorzów Wlkp. 02.09.2019r.                                       

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej