Plan zajęć

Plan zajęć pracowni plastycznej

2021/2022Danuta Łubińska

1.poniedziałek........ 16:00-19:00 (wiek: 12-17 lat) sala nr 8
2.wtorek....................17:20-19:35 (wiek: 10-13 lat) sala nr 10
3.środa......................15:00-17:15 (wiek: 7-12 lat) sala nr 10
4.czwartek.................15:00-17:15 (wiek: 6-8 lat) sala nr 8
5.czwartek.................17:20-19:35 (wiek: 10-15 lat) sala nr 10Roman Łubiński

6. poniedziałek........16:00-19:00 grupa szkoleniowa – rysunek, struktury wizualne(wiek:7-8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia) -sala nr 9
7. piątek ...................15:10-16:40 (wiek 6-8 lat) ogólnoplastyczna - sala nr 8
8. piątek ...................16:45-19:00 (wiek:9-15 lat) ogólnoplastyczna (podstawy rysunku , malarstwa, ) sala nr 10
 

Małgorzata Całus-Jarno

9. poniedziałek...........15:00-17:15 ceramika (wiek: 7-10 lat) sala nr 7
10. poniedziałek.........17:20-19:35 plastyka (wiek: 7-10 lat) sala nr 7
11. wtorek...................14:50-16:20 plastyka (wiek: 5-7 lat ) sala nr 7
12. wtorek...................16:25-18:40 ceramika (wiek: 10-15 lat) sala nr 7
13. środa.....................15:00-17:15 plastyka (wiek: 8-12 lat) sala nr 7
14. środa.....................17:20-20:20 plastyka szkoleniówka (wiek: 13-16 lat) sala nr 9
15. czwartek................16:25-18:40 plastyka (wiek: 11-15 lat) sala nr 7

16.piątek.....................14:30-16:45 plastyka (wiek:8-14 lat) sala nr 9

 

Edyta Kosmalska

17. środa.....................15:00-17:15 plastyka (wiek: 6-8 lat) sala nr 8

18. środa.....................17:20-19:35 plastyka (wiek: 7-9 lat) sala nr 8

19. czwartek...............17:20-19:35 plastyka (wiek: 10-12 lat) sala nr8

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej