Walne Zgromadzenie 2018

Dnia 27 marca 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Walne Zgromadzenia udzieliło Zarzadowi absolutorium.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW  MŁODZIEŻOWEGO DOMU

 W GORZOWIE WLKP.  ZA ROK 2017

 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. w składzie :

 • Danuta Kwiatkowska – prezes
 • Anna Budzińska - v-ce prezes
 • Kamila Widzicka-Rzetelna – członek
 • Tomasz Helicki – członek
 • Krzysztof Szupiluk - członek
 • Agnieszka Kowalska-Kucharczyk – sekretarz
 • Dorota Meyer - skarbnik

oświadcza, że Stowarzyszenie w roku 2017 działało zgodnie z celami i zadaniami statutowymi. Stowarzyszenie wspierało organizacyjnie oraz finansowo następujące działania Młodzieżowego Domu Kultury w poszczególnych pracowniach :

Pracownia Ceramiczna

IMPREZY PRACOWNIANE

 • zabawa andrzejkowa
 • akcja ZIMA – warsztaty specjalistyczne, zajęcia dla stałych uczestników oraz dzieci  i młodzieży z miasta (warsztaty otwarte)
 • akcja LATO W PLENERZE- zajęcia warsztatowe dla stałych uczestników oraz dzieci i młodzieży z miast (warsztaty otwarte)
 • warsztaty rodzinne ozdób świątecznych

IMPREZY W MIEŚCIE

- warsztaty ceramiczne o charakterze folkowym (pokaz toczenia i warsztaty

   na kole garncarskim) – na festynie rodzinnym   ZTL „Mali Gorzowiacy”

 

     FORMY WYJAZDOWE

- wycieczka dydaktyczna do Santoka.

Zakupiono materiały niezbędne do pracy podczas zajęć: glina, angoby, gips,

rękawice nylonowe

 

Pracownia Plastyczna

     IMPREZY PRACOWNIANE

     - zabawa andrzejkowa ,bal karnawałowy, mikołajki, wieczory wigilijne, uroczyste

       zakończenie roku;

- wystawy prac plastycznych uczestników zajęć pracowni oraz na korytarzu MDK

- akcja ZIMA – warsztaty specjalistyczne, zajęcia dla stałych uczestników.

- akcja LATO W PLENERZE- zajęcia warsztatowe dla stałych uczestników

- warsztaty rodzinne ozdób świątecznych

 

     IMPREZY W MIEŚCIE

     - miejski konkurs plastyczny pt. „Tradycje w kolorach” oraz wystawa pokonkursowa

       w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

- III Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodziezy pt, „ Moje

pasje i fascynacje” oraz wystawa pokonkursowa w WiMBP im. Zbigniewa Herberta

w Gorzowie Wlkp.

     - wystawa poplenerowa „Małe Ciche ‘2017” - WiMBP. Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

     - wystawa prac plastycznych pt.” Tradycje Bozonarodzeniowe” - WiMBP. filia nr 1

     w Gorzowie Wlkp.    

     - wystawa prac dzieci z pracowni plastycznej pt.”Wiosna w koło”- Mała Galeria GTF

     w Gorzowie Wlkp.;

- wystawa poplenerowa pt.”Artystyczne wakacje-Barlinek 2017”- Galeria Na

mansardzie Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie.

- wystawa rysunku grupy szkoleniowej Studium - WiMBP im. Zbigniewa Herberta

w Gorzowie Wlkp..

     - wystawa rysunku i malarstwa grupy szkoleniowej Studium - Galeria   Na

   mansardzie Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie.

- akcja plastyczna pt. „Kwiatek dla każdej mamy” z okazji Dnia Matki – Bulwar

   nad Wartą;

     - wystawa prac plastycznych oraz warsztaty kreatywne o charakterze folkowym –

      festyn rodzinny ZTL „ Mali Gorzowiacy” - Park Wiosny Ludów.

     - działania plastyczne i wystawa w ramach obchodów „ Święta ul, Teatralnej” –

     warsztaty oraz wystawa prac plastycznych „ Magazyn wspomnień- - galeria „Na

     mansardzie” w Biblotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie.

     - wystawa batiku i fotografii pt.” W świetle i mroku” - Galeria UTW Gorzów Wlkp.

 

FORMY WYJAZDOWE

- zimowa szkoła plastyczno-fotograficzna w Małem Cichem;

- wycieczka dydaktyczna do Wrocławia

- wycieczka dydaktyczna do Drezna  

     - „Artystyczne wakacje” – wycieczka do Barlinka w ramach „Akcji Lato”

- wycieczka dydaktyczna do Poznania i Gniezna na Festiwal Sztuki i Przedmiotów

Artystycznych.

- wycieczka dydaktyczna do Stargardu i Marianowa w ramach „Akcji Lato w

plenerze”

 

W ciągu całego roku zakupywane były materiały plastyczne oraz akcesoria malarskie i rzeźbiarskie

 

Pracownia Fotograficzna

- wystawa pokonkursowa fotografii „Gorzów 2017” XVI Przeglądu Fotografii Dzieci i

Młodzieży

- warsztaty artystyczne - „Barlinek 2017”

     - wystawa fotografii - „Wodna niecodzienność”

     - wystawa fotografii - „Drzewa widziane inaczej”

     - wystawa fotografii - „Roztańczone miasto”

     - wystawę fotografii - „W świetle i mroku”

ZAKUPIONO

   - materiały eksploatacyjne do druku zdjęć (tusze,tonery, papiery)

   - materiały fotograficzne tradycyjne ( wywoływacze, utrwalacze, papier fotograficzny,

 filmy)

   - system teł fotograficznych, komplet 4 teł, blendę fotograficzną

   - cyfrowy aparat fotograficzny Nikon D5300

   - myszy, czytniki kart, karty do aparatu

     oraz sfinansowano wydruki i wysyłka zdjęć, wpisowe na konkursy ogólnopolskie

 

Pracownia Muzyczna


ORGANIZACJA KONKURSÓW   MUZYCZNYCH

- kwalifikacje wstępne 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- II Gorzowski Festiwal Piosenek z filmów W. Disneya

- Festiwal Piosenek Religijnych

- przegląd kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych

- Konkurs Piosenek Obcojęzycznych na które zakupiono nagrody rzeczowe,

poczęstunek, scenografia, dyplomy dla uczestników.

 

ORGANIZACJA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

- konkurs plastyczny „Magiczna Gitara” dla grup instrumentalnych

- konkursy plastyczne dla wokalistów – ilustracja do piosenki „Niezapominajka”,

„Dom”, „Tęcza”, „Wróżka”, „Prababcia” –zakup nagród rzeczowych, dyplomów dla

uczestników


FORMY WYJAZDOWE

 • międzynarodowe warsztaty muzyczne gospel i Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie
 • konkurs piosenki „Wygraj Sukces”
 • Festiwal Piosenki Dziecięcej „ZUZIA”
 • konkurs piosenki angielskiej „EYE”
 • Festiwal Kolęd i Pastorałek
 • konkurs kolęd i piosenek Bożonarodzeniowych
 • konkurs pieśni religijnych
 • warsztaty flażoletowe – przejazdy, noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, płyty festiwalowe, poczęstunek, dyplomy, upominki dla uczestników

 

IMPREZY INTEGRACYJNE I CHARYTATYWNE

 • Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Muzyczne Soboty – zakupiono poczęstunek, materiały dydaktyczne, materiały i tworzywa do prac plastycznych i technicznych, płytoteka muzyczna, scenografia, oświetlenie, pendrive i płyty CD do rejestracji materiału muzycznego, dyplomy, fotografie pamiątkowe, koszulki i ubiory sceniczne dla zespołów i grup muzycznych, upominki i kwiaty.
 • koncerty, aukcje, giełdy we współpracy z Fundacją „Mam Marzenie” i „Fundacją Rycerze i Księżniczki”
 • organizacja koncertów w Jazz Clubie pod Filarami, Art Cafe, MCK Klubie Kultury Jedynka, Teatrze im. J. Osterwy, WiMBP oraz w MDK

Zakupiono materiały do drukowania nut i tekstów piosenek, aparaturę nagłaśniająca do gry i śpiewu, sprzęt do rejestracji audio i video oraz flażolety

    

Pracownia Korekcji Wad Postawy

IMPREZY PRACOWNIANE

 • „Magia Łyżew”
 •  ,,Majówka”,
 • „Dzień Dziecka”
 • obchody „Święta ulicy Teatralnej
 • wieczór „Andrzejkowy”
 • „Mikołajkowy turniej w kręgle”
 • bal karnawałowy ( wspólnie z pracowniami : muzyczną i plastyczną)
 • blok sportowy na festynie ZTL „ Mali Gorzowiacy”
 • zimowisko w Małem Cichem
 • komputerowe pomiary krzywizn kręgosłupa

W ciągu całego roku sukcesywnie doposażano pracownię w sprzęt drobny niezbędny do realizacji zajęć korekcyjnych oraz materiały biurowe.  

                

Prezes Stowarzyszenia                                  

Danuta Kwiatkowska

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej