Wycieczka pracowni plastycznej - ZAMEK KSIĄŻ I KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W NOWEJ RUDZIE - 24 lipca 2021

Wycieczka pracowni plastycznej - ZAMEK KSIĄŻ I KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W NOWEJ RUDZIE
24 lipiec 2021


Celem wycieczki było poznanie wybranego regionu Dolnego Śląska jej zabytków kultury i historii przez zwiedzanie jednego z największych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce, okazałej rezydencji Piastów - Zamku Książ który jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce ( po Zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu) . (Historia Książa ma już ponad 700 lat. Pierwsza wzmianka podaje, że w miejscu zniszczonej strażnicy w latach 1288-1292 powstała murowana warownia. Jej fundatorem był Bolko I Surowy, wywodzący się z linii Piastów świdnicko-jaworskich. Po Piastach Książ przeszedł w ręce królów czeskich. Był też m.in. zbójeckim gniazdem rycerzy raubritterów, aż w 1509 roku kupił go Konrad von Hoberg z rodu, który w XVIII wieku zmienił pisownię nazwiska na Hochberg. Dla Hochbergów Fürstenstein - jak wcześniej zwano Książ - stał się zamkiem rodowym. Władali oni nim aż do 1941 roku.) Zamek Książ był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, dlatego można w nim dostrzec różne style architektoniczne. Największe zmiany dokonano w XVIII oraz na początku XX wieku. Podczas pierwszej dużej przebudowy tzw. barokowej, powstała wschodnia fasada oraz imponujące wejście do zamku. Jego częścią był powstały w latach 1722-1732 Dziedziniec Honorowy. Miał on sprawić, aby przyjeżdżający goście widzieli, że oto przybywają do wytwornej rezydencji jednej z siedmiu najbogatszych rodzin ówczesnej Europy.
O godzinie 11:00 rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikiem wyznaczonej trasy pod tytułem „ Książ Barokowy” czyli najpiękniejszych zamkowych sal, podczas której poznaliśmy historię zamku i jej mieszkańców. Zobaczyliśmy reprezentatywne salony barokowe ; takie jak Salon Zielony, Salę Maksymiliana (najlepiej zachowaną salę reprezentacyjna na Śląsku), Salon Biały, Salon Chiński , Salon Gier oraz Salon Barokowy. Następnie udaliśmy się na wspaniałe tarasy zamkowe, których całkowita liczba wynosi 14. Ostatnim punktem pobytu w Książu był spacer na punkt widokowy, „gdzie można podziwiać zamek pośród morza lasów oraz Wąwóz Pełcznicy”. Około godziny 14 wyjechaliśmy w kierunku Rudy Śląskiej, by o godz. 16:00 rozpocząć zwiedzanie najstarszej na ziemiach polskich Kopalni Węgla Kamiennego. Pierwsze informacje o wydobyciu węgla w okolicach Nowej Rudy pochodzą z początku XV w. i tutejsze kopalnie należą do jednych z najstarszych w Polsce. W budynku Muzeum, w czterech salach wystawowych zgromadzono eksponaty ze wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego, np. modele maszyn i sprzęt zabezpieczający wraz z rozmaitymi typami ładunków strzałowych i aparatów ucieczkowych. Szczególną atrakcją była podziemna trasa turystyczna - wycieczka do podziemnych wyrobisk. Wyposażeni w górnicze hełmy zwiedziliśmy trasę o długości ponad 700 m. Ostatnim punktem był przejazd podziemną górnicza kolejką. O godzinie 18:00 wyjechaliśmy z Nowej Rudy . W Gorzowie byliśmy około godziny 22:30.

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej