Wernisaż wystawy z cyklu Żywioły-Ziemia

26 lutego 2022 roku odbył się wernisaż wystawy fotograficznej z cyklu ŻYWIOŁY: Woda – Ziemia – Powietrze – Ogień. Jest to druga prezentacja w tym cyklu i nosi tytuł ZIEMIA. Zdjęcia prezentują seniorzy z UTW w Gorzowie Wlkp. oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w ramach programu łączenia pokoleń. Wystawę otworzył prezes UTW Czesław Ganda, przytaczając jakże wymowny podpis pod jednym ze zdjęć: „Pokój na ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą”. W swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie dbałości o naszą planetę w szerokim znaczeniu tego słowa. Jedną z form aktywnego uczestnictwa jest udział seniorów i młodzieży w fotograficznej prezentacji piękna naszej ziemi, uwrażliwianie młodego pokolenia na bieżące działania proekologiczne oraz rozwijanie umiejętności przekazywania wiedzy poprzez fotografię. Pomysłodawcą projektu i organizatorem wystawy jest instruktorka fotografii w MDK Ola Czarnecka, która zwróciła uwagę na dwuletnie przesunięcie wernisażu spowodowane pandemią covid 19. Podkreśliła, że tematyczny dobór prac połączony jest z różnymi podpisami niosącymi interesujące przesłania związane z Ziemią.

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej