Wernisaż wystawy „Świat wyobraźni” PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wystawa zbiorowa prezentuje prace plastyczne dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 lat. z pracowni plastycznej MDK wykonane pod kierunkiem Danuty i Romana Łubińskich. „Świat wyobraźni” jako tytuł wystawy inspiruje się freskiem Michała Anioła ze sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej „ Stworzenia Adama” a dokładniej z tej części fragmentu gdzie spotyka się ręka Boga i Adama. Dłonie to element kompozycyjny łączący powstałe prace. Zadanie plastyczne polegało na stworzeniu w oparciu o własną wyobraźnię świata o charakterze abstrakcyjnym, bajkowym, realistycznym. Relacja fotograficzna i więcej informacji na temat z otwarcia wystawy w Bibliotece Pedagogicznej WOM pod linkiem :
https://womgorz.edu.pl/biblioteka-pedagogiczna/aktualnosci-test/biblioteka-noca-2/

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej