Polsko - Niemiecki Festiwal w Lubsku/ SUKCESY ALUZJI

Jeden festiwal, wiele nagród. 

 Na Polsko - Niemieckim Festiwalu Tańca w Lubsku Aluzję reprezentowały grupy 1,3,4,6. Każda z nich tańczyła w konkursie 2 choreografie. 

Wszystkie one zostały wysoko ocenione przez Jury Festiwalu.

Grupa 6 zdobyła 1 i 2 miejsce.

Grupa 4 zdobyła dwa 2 miejsca

Grupa 3 zdobyła 1 i 2 miejsce

Grupa 1 zdobyła dwa 1 miejsca, oraz GRAND PRIX FESTIWALU.

Oprócz tego wszystkie tańczące na festiwalu grupy Aluzji zostały wyróżnione NAGRODĄ SPECJALNĄ .

 

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej