Sukces pracowni plastycznej w konkursie międzynarodowym.

Sukces pracowni plastycznej w konkursie międzynarodowym
XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” Oświęcimskie Centrum Kultury
nagroda równorzędna w kategorii wiekowej 14-16 lat
Olga Durkacz - Młodzieżowy Dom Kultury, Gorzów Wielkopolski nauczyciel Roman Łubiński

Rozliczenie PIT z PITax.pl