Finisaż w Galerii „Na Mansardzie” - pracownia plastyczna

Finisaż w galerii „Na Mansardzie”
dziewiętnaście prac, osiemnastu młodych autorów
Pracownia plastyczna MDK zaprasza na finisaż- zamknięcie wystawy plastycznej RYSUNEK MALARSTWO prace powstały pod kierunkiem Danuty Łubińskiej i Romana Łubińskiego.

dnia 22 września (sobota ) o godz. 12:00
w galerii Na Mansardzie Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.
( ostatnie piętro kamienicy przy ulicy Łokietka 20 a )

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej