Dorota Meyer

  • Nauczyciel dyplomowany.
  • W Młodzieżowym Domu Kultury pracuje od 1998 roku, od 1984 roku w Szkole Podstawowej nr 9.
  • Ukończone magisterskie studia pedagogiczne, studia podyplomowe Wiedza o kulturze, Informatyka, Zarządzanie oświatą, Kurs kwalifikacyjny Muzyka, Certyfikat z Kinezjologii Edukacyjnej, Specjalistyczny Kurs Reżyserii Widowisk Szkolnych.
  • Prowadzi zajęcia wokalne z solistami i zespołami, zajęcia gitarowe i wokalno-gitarowe w Pracowni Muzycznej.

Nagrody:

Nagroda Wojewody Gorzowskiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., Kuratora Oświaty i Wychowania, Dyrektora MDK, Stowarzyszenia Sympatykówv MDK, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9.

  • Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Dorotę Meyer  to niejednokrotnie laureaci wielu miejskich, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali i konkursów muzycznych.

 

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej