DLA KONESERÓW PIĘKNA BAROKU Wycieczka do Lubiąża i Świdnicy - pracownia plastyczna

DLA KONESERÓW PIĘKNA BAROKU

Wycieczka z pracowni plastycznej
do Lubiąża i Świdnicy - 2 października 2021 (sobota)


UWAGA ! Wycieczka będzie realizowana w reżimie sanitarnym obowiązującym na pierwszą połowę października

Zbiórka o godz. 7:15 na ulicy Teatralnej przed Teatrem. Wyjazd z Gorzowa o godzinie 7:30 rano w kierunku Dolnego Śląska. Przyjazd do Lubiąża. O godz. 11:00 zwiedzanie zespołu klasztornego, jednego z największych zabytków tej klasy w Europie, będącego jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku , jest częścią Europejskiego Szlaku Kulturowego. ( Zespół klasztorny jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie. Kompleks ma powierzchnię dwa i pół razy większą od zamku na Wawelu i posiada ponad 600 okien, długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuższa fasada barokowa w Europie.) Następnie przejazd do Świdnicy. Około godz. 14:00 spacer z przewodnikiem miejskim po historycznym centrum miasta oraz zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy , który z Kościołem Pokoju w Jaworze jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO od 2001 r. (Te największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej, które zostały wzniesione w połowie XVII wieku, w następstwie Pokoju Westfalskiego, regulującego kwestie religijne. Ciekawostką jest, że w postanowieniach było kilka warunków, m.in. taki, że świątynie miały powstać z nietrwałych materiałów budowlanych, jak słoma, glina czy drewno, w dodatku bez dzwonnicy i z dala od centrum miasta. Mimo to zachowały się do dziś (dwa z trzech powstałych) i stanowią największe drewniane świątynie na naszym kontynencie.) Wyjazd z Świdnicy ok. godz. 17:30. Powrót do Gorzowa około godz. 22:00.


Obowiązkowo proszę zabrać dokument upoważniający do zakupu biletów ulgowych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

 

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej