Osiągnięcia

Specyfika pracowni nie daje możliwości zdobywania nagród,dyplomów czy wyróżnień. Ale i my mamy swoje osiągnięcia. Analizując wykresy pomiarów krzywizn kręgosłupa uczestników zajęć w roku szkolnym 2016/2017 uzyskane podczas badań komputerowych POSTUROMETREM S stwierdzamy, że u 97% uczniów nastąpiła poprawa , a u 3% wynik był gorszy niż przed przystąpieniem do zajęć. U wszystkich tych osób frekwencja na zajęciach wynosiła mniej niż  50%. Wszystkie nasze osiągnięcia są wynikiem dużego zaangażowania nauczycieli i ogromnej pracy uczestników zajęć podczas całorocznych ćwiczeń korekcyjnych.

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook