XX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży "Impresje miejskie" rozstrzygnięty!

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym udziałem w wystawi i zapraszamy do udziału w wernisażu w dniu 18.12.2021 , Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej, protokół jury ze zwycięzcami konkursu i listy osób zakwalifikowanych do wystawy.

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej