Wznawiamy zajęcia w MDK - 18 maja - poniedziałek STARTUJEMY

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 18 maja (poniedziałek) wznawiamy stałe zajęcia w pracowniach MDK. Proszę zapoznać się z PROCEDURAMI ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w GORZOWIE WLKP. W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Informacje o planach zajęć na podstronach pracowni MDK!!!   Na pierwsze spotkanie należy przynieść wypełniony Załącznik nr 1 (do pobrania na dole w/w wiadomości)

Ważne!!! Wszystkie wznowione zajęcia dydaktyczne są dla dzieci i młodzieży dobrowolne i nie będą miały żadnego wpływ na dalszą kontynuację zajęć w naszej placówce.

Dyrektor MDK Krzysztof Szupiluk

 

List z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom. Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ. Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej  https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji?fbclid=IwAR2v9glQ5CCIxNBeVpPRTuItePZsaOfBdehS2oe-Fvrf5IG6uB7byH7MXRw

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej