WARSZTATY ARTYSTYCZNO-SPORTOWE W MDK w dniach 29.06 – 10.07.2020 r.

WARSZTATY ARTYSTYCZNO-SPORTOWE W MDK  29 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… ur. ………………… w ciągu ostatnich 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii).

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK procedur, regulaminu Warsztatów artystyczno-sportowych w MDK, regulaminów związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z MDK w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, nauczyciela o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.


……………………………………………………………... ………………………… ……………

telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów (data i czytelny podpis rodzica)

 

Regulamin WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO-SPORTOWYCH W MDK


 • - warsztaty są nieodpłatne,
  - dzieci przynoszą codziennie przybory do rysowania (ołówek, kredki, pisaki, gumka do mazania itp.)
  - obowiązuje ubiór sportowy (leginsy lub spodnie, t-shirt) + obuwie zmienne
  - obowiązują rękawiczki i maseczki
  - zakaz zabierania do placówki zbędnych przedmiotów
  - odbiór dziecka przez wyłącznie jednego z rodziców /opiekunów prawnych (nie wykazującego żadnych zmian chorobowych).
 •  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATY ARTYSTYCZNO-SPORTOWE W MDK

 

29.06.2020 Poniedziałek

9 00 - 10 25 Plastyka ( Danuta i Roman Łubińscy )

10 35 - 12 00 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik )

30.06.2020 Wtorek

9 00 - 10 25 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik )

10 35 - 12 00 Plastyka ( Danuta i Roman Łubińscy )

01.07.2020 Środa

9 00 - 10 25 Ceramika ( Małgorzata Całus-Jarno, Aleksandra Czarnecka )

10 35 - 12 00 Fotografia ( Aleksandra Czarnecka, Małgorzata Całus-Jarno )

02.07.2020 Czwartek

9 00 - 10 25 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik)

10 35 - 12 00 Plastyka (Danuta i Roman Łubińscy )

03.07.2020 Piątek

9 00 - 10 25 Fotografia ( Aleksandra Czarnecka, Małgorzata Całus-Jarno )

10 35 - 12 00 Ceramika ( Małgorzata Całus-Jarno, Aleksandra Czarnecka )

06.07.2020 Poniedziałek

9 00 - 10 25 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik )

10 35 - 12 00 Ceramika ( Małgorzata Całus-Jarno, Aleksandra Czarnecka)

07.07.2020 Wtorek

9 00 - 10 25 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik )

10 35 - 12 00 Plastyka ( Danuta i Roman Łubińscy )

08.07.2020 Środa

9 00 - 10 25 Plastyka ( Danuta i Roman Łubińscy )

10 35 - 12 00 Ceramika ( Małgorzata Całus-Jarno, Aleksandra Czarnecka )

09.07.2020 Czwartek

9 00 - 10 25 Zajęcia sportowe ( Aleksandra Zawojska, Izabela Bartnik)

10 35 - 12 00 Fotografia ( Aleksandra Czarnecka, Małgorzata Całus-Jarno )

10.07.2020 Piątek

9 00 - 10 25 Plastyka (Danuta i Roman Łubińscy)

10 35 - 12 00 Rysunek (Danuta i Roman Łubińscy)  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej