VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Jej portret, Jego portret, Ich portret” rozstrzygnięty!!!

  • fot. Makary Klimenka

    fot. Makary Klimenka

Jury w składzie

  • Adam Bębenista – artysta fotografik, przewodniczący jury,
  • Laura Dyczko – artysta plastyk,
  • Litosława Koper – Dyrektor MDK,
  • Jacek Znyk – plastyk, fotograf, koordynator konkursu

po wnikliwej analizie 246 nadesłanych prac, postanowiło wyróżnić zdjęcie które wykonał

  • Makary Klimenka, 11 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej