Plan zajęć Pracowni Muzycznej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

16.00 – 17.30

GRUPA GITAROWA POCZĄTKOWA

MU 1

16.00 – 18.15 GRUPA WOKALNA DLA ROCZNIKÓW najmłodszych (klasy 1-3 SP)

MU 4

16.00 – 17.30

GRUPA GITAROWA POCZĄTKOWA

MU 1

16.00 – 19.00 GRUPA WOKALNA DLA ROCZNIKÓW najstarszych (klasa 7 SP, 3 GIM, szkoły średnie)

MU 6

 

 

17.30 – 19.00

GRUPA GITAROWA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

MU 2

18.15 – 20.30 GRUPA WOKALNA DLA ROCZNIKÓW średnich (klasy 4-6 SP)

MU 5

17.30 – 19.00

GRUPA GITAROWA ZAAWANSOWANA

MU 3

 

 

 

4 godziny

 

6 godzin

 

4 godziny

 

4 godziny

 

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej