PLAN SPOTKAŃ WE WRZEŚNIU:

3, 4, 5 września w godzinach 16.00 – 19.00

dodatkowe nabory do grup wokalnych i gitarowych

oraz przesłuchania kwalifikacyjne gitarzystów do odpowiednich grup

 

6 września w godzinach 18.00 – 20.00

spotkanie wszystkich grup wokalnych

 

7 września w godzinach 18.00 – 20.00

spotkanie wszystkich grup gitarowych

 

Od 10 września zajęcia według tygodniowego harmonogramu:

gitarzyści przynoszą gitary,

wszyscy przynoszą z sobą wodę niegazowaną i długopis!