Plan pracy 2018/ 2019

Plan pracy pracowni plastycznej na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Plan pracy pracowni opracowano według ustalonych treści i zadań oraz tradycji pracowni. Jest on kontynuacją planów lat ubiegłych, a głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Przygotowuje do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczy odbioru dzieła sztuki, upowszechnia kulturę plastyczną, wdraża uczestników do stałego kontaktu ze sztuką w integracji z innymi pracowniami, zapoznaje z tradycjami i dorobkiem kultury kraju i regionu.

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządu, wybór samorządu, ustalenie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac plastycznych
  o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie dla ekologii – udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia plastyczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

  • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,

  • rozwijanie współpracy z placówkami takimi jak: Miejski Ośrodek Sztuki, muzeum, teatr, WiMBP, MCK, szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz przedszkola, Galeria GTF, Galeria „Na Mansardzie” przy WOM, Galeria UTW, filharmonia, pracownia „Natalia Śliwowska”,

  • organizowanie wystaw i wernisaży,

  • organizowanie imprez związanych z tradycjami,

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wiosenne”,

  • IV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Moje pasje i fascynacje”,

  • Akcje plastyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc,

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2019: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS),

  • kiermasz prac plastycznych,

  • warsztaty plastyczne dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – wdrażanie do samorządności, integracji
w zespole, wychowanie prorodzinne, wychowanie dla ekologii. Pozna-nie dorobku kultury, regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzenie przez instruktorów pogadanek w sekcjach na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • wybór samorządu pracowni,

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK,

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

- Wycieczka dydaktyczna do Poczdamu;

  • Finisaż wystawy grup szkoleniowych – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

- Podsumowanie VII Regionalnego Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – WiMBP Gorzów Wlkp.;

- Poplenerowa wystawa plastyczno-fotograficzna pt. „Artystyczne wakacje – Barlinek `2018” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Zabawa Andrzejkowa;

 

  • Warsztaty rodzinne ozdób świątecznych (Boże Narodzenie) – MDK;

- Wystawa plakatu w 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości;

  • Mikołajki, wieczory wigilijne;

  • Cykliczna wystawa prac plastycznych „Świąteczne klimaty” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

- Wycieczka dydaktyczna do Kórnika i Poznania (Festiwal Sztuki i Rzemiosł Artystycznych);

  • Bal karnawałowy;

  • Zimowa Szkoła Plastyczno-Fotograficzna w Małem Cichem;

  • Warsztaty artystyczne „Zima na wesoło” oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2019;

  • Wystawa rysunku i malarstwa grupy szkoleniowej STUDIUM – Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2019” – WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Warsztaty rodzinne ozdób świątecznych (Wielkanoc) MDK Gorzów Wlkp.;

  • Działanie edukacyjne pt. „Tradycje w kolorach” – MDK Gorzów Wlkp.;

- Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • IV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Moje pasje i fascynacje”;

  • Rodzinne warsztaty biżuteryjne – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Warsztaty ceramiczne pt. „Lepienie z mamą” z okazji Dnia Matki;

  • Wystawa batiku i fotografii pt. „Barwy nieba” – Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.;

  • Warsztaty ceramiczne w pracowni MINU MINU – Gorzów Wlkp.;

  • Wycieczka dydaktyczna do Pragi;

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

  • Akcja LATO w plenerze `2019;

 

- Wycieczka do Barlinka – Artystyczne wakacje – Barlinek `2019.

 

IMPREZY DLA MIASTA

  • Wystawa pokonkursowa VII Regionalnego Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – WiMBP w Gorzowie Wlkp.;

- Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcji Zima i Akcji Lato ‘2019;

- Akcje plastyczne na terenie miasta:

- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.;

  • IV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Moje pasje i fascynacje”;

- Święto ulicy Teatralnej – MDK Gorzów Wlkp.;

  • Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

IX

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

XI

 

XI

 

 

XI

 

XII

 

XII

 

 

XII

 

 

I

 

I

 

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

V

VI

 

VII

 

VII

 

 

 

 

X

 

 

 

 

I

VII

 

 

V

 

III

 

 

IV

 

 

 

V

 

Cały rok

 

Nauczyciele

Przedstawi-

ciele sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Łubiński

 

D. Łubińska

R. Łubiński

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

D. Łubińska

Nauczyciele

 

R. Łubiński

Nauczyciele

Nauczyciele

 

D. Łubińska

 

 

R. Łubiński

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

D. Łubińska

 

R. Łubiński

 

 

 

R. Łubiński

 

 

 

D. Łubińska

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

D. Łubińska

 

R. Łubiński

Nauczyciele

 

D. Łubińska

R. Łubiński

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

Nauczyciele

 

 

2.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych:

  • upowszechnianie sztuki i kultury plastycznej,

  • wystawy i wernisaż.

Wystawy prac plastycznych:

  • w pracowniach na terenie MDK;

  • Finisaż wystawy grup szkoleniowych – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Podsumowanie konkursu VII Regionalnego Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka i bliska” – WiMBP w Gorzowie Wlkp.;

  • Poplenerowa wystawa plastyczno-fotograficzna pt. „Artystyczne wakacje – Barlinek 2018” - Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

- Wystawa plakatu w 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości – MDK;

  • Cykliczna wystawa prac plastycznych pt. „Świąteczne klimaty” w WiMBP Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa rysunku i malarstwa grupy szkoleniowej „STUDIUM” Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa poplenerowa pt. „Małe Ciche ‘2019 w WiMBP Filia nr 1 Gorzów Wlkp.;

- Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Wystawa batiku i fotografii pt. „Barwy nieba” – Mała Galeria GTF w Gorzowie Wlkp.;

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

Cały rok

IX

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

XI

 

 

XII

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

Wg kalend. Imprez

 

Nauczyciele

R. Łubiński

D. Łubińska

 

 

 

D. Łubińska

Nauczyciele

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

 

 

 

R. Łubiński

Nauczyciele

 

D. Łubińska

 

 

 

R. Łubiński

 

 

 

D. Łubińska

 

 

M. Całus-Jarno

Nauczyciele

 

 

 

 

M. Całus-Jarno

 

 

Nauczyciele

 

 

 

3.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Zapoznanie się z ciekawymi technikami plastycznymi:

  • batik wielobarwny,

  • filcowanie wełny,

  • enkaustyka,

  • collage,

  • grafika komputerowa,

  • malarstwo witrażowe,

  • zdobnictwo artystyczne,

  • malowanie na jedwabiu,

  • rzeźba artystyczna.

 

 

 

 

Wg planów sekcji

Nauczyciele

 

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • wychowanie do życia w regionie lokalnym i ojczyźnie,

  • przygotowanie do aktywnego odbioru dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.

 3. Wycieczki krajowe:

- do Kórnika i Poznania (Festiwal Sztuki i Rzemiosł Artystycznych);

- do Barlinka – Artystyczne wakacje.

 1. Wycieczki zagraniczne:

- do Poczdamu;

 

- do Pragi.

 

 1. Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

- Mała Galeria GTF,

- Galeria „Na mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.;

- WOM w Gorzowie Wlkp.;

- Filharmonia Gorzowska;

  • UTW – Gorzów Wlkp.

  • Muzeum Lubuskie – Gorzów;

  • Pracownia Projektowania Ubioru „Natalia Śliwowska” – Gorzów Wlkp.;

  • SP nr 9, 15, 13, 20, 17, 21 w Gorzowie;

  • Gimnazjum nr 7, 9 w Gorzowie,

  • Miejski Ośrodek Sztuki,

  • Teatr im. J. Osterwy – Gorzów;

  • MCK – Gorzów Wlkp.;

 1. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tradycjami.

 

 1. Zimowe warsztaty artystyczne.

 2. Letnie warsztaty artystyczne

Wg inform.

Cały rok

 

 

 

XII

 

VII

 

IX

 

 

V

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

I

VII

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

R. Łubiński

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

 

R. Łubiński

Nauczyciele

 

R. Łubiński

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

D. Łubińska

M. Całus-Jarno

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Pomoc rodziców w organizowaniu:

  • bazy materiałowej,

  • imprez,

  • wycieczek,

  • warsztatów plastycznych.

Organizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

IX – X

Cały rok

Wg

kalend. imprez

 

Cały rok

Kier.prac.plast.

Rada rodziców

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

6.

Inne czynności pracowni plastycznej – dokumentacja pracowni.

 1. Informacje o naborach.

 2. Dekoracje okolicznościowe.

 

 

 1. Usługi związane z informacją wizualną.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji na korytarzu.

 3. Informacje do mediów.

IX

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Nauczyciele

M. Całus-Jarno

D. Łubińska

R. Łubiński

R. Łubiński

 

M. Całus-Jarno

 

 

M. Całus-Jarno

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

 

Nabór uczestników – dyżury.

 

Zebranie kadry.

Cały rok

 

 

IX

 

IX, XII, V, VI

Kier. prac.pl.

 

 

Nauczyciele

 

Kier. prac. pl.

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

Wg inform.

WOM

 

 

Opracowała: Danuta Łubińska

 

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej