Osiągnięcia pracowni plastycznej w konkursach ogólnopolskich.

Wyciąg z obrad jury XVII Ogólnopolskiej Wiosny Młodych Talentów – I Hajnowskiego Biennale oceniała komisja artystyczna w składzie: Anna Marta Świtalska-Świć – artysta plastyk, Zbigniew Budzyński – artysta grafik, Jadwiga Lach-Kuczkin – kierownik Działu Artystycznego Hajnowskiego Domu Kultury

Na konkurs wpłynęło 1.090 prac 755 uczestników. Komisja oceniała prace w 4 kategoriach wiekowych nagradzając najlepsze prace statuetkami ,,TALENT 2021”.

gr. wiekowa 13-15 lat WYRÓŻNIENIA
Emilia Siewruk 15 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim,
op. Roman Łubiński

 

Wyciąg z PROTOKÓŁU PRACY JURY XI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO „KOT 2021”W dniu 14.06.2021 r. Jury w składzie: Bartosz Ślusarski– Wicedyrektor CEKDiM, artysta plastyk , Jolanta Więcław– artysta plastyk, Renata Stadler– nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, artysta plastyk, Renata Bryjanowska – nauczyciel CEKDiM, artysta plastyk, Marta Jarosz –nauczyciel CEKDiM, artysta plastyk po przejrzeniu i wnikliwej ocenie 967 nadesłanych prac malarskich i przestrzennych przyznało:

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY W KATEGORII PRACE PŁASKIE:

Patrycja Burak 14 lat MDK Młodzieżowy Dom Kultury, Gorzów Wlkp. Roman Łubiński

Hanna Jankowska 12 lat Młodzieżowy Dom Kultury, Gorzów Wlkp. Danuta Łubińska

Anastazja Tutak 10 lat Młodzieżowy Dom Kultury, Gorzów Wlkp. Małgorzata Całus- Jarno

 

 

 

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej