NABORY na rok szkolny 2022/23. Zapraszamy w dniach 1 - 9 września w godz. 16:00-19:00 na ul. ŚLĄSKĄ 20

Informujemy, że nabory na zajęcia do MDK na rok szkolny 2022-2023 w pracowniach odbędą się w dniach 1 - 9 września w godz. 16:00-19:00

UWAGA!!!    Na zapisy zapraszamy wszystkich chętnych na ul. ŚLĄSKĄ 20

ZAPRASZAMY do naszych pracowni:

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”

Ogłasza nabór dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku 6 - 7 lat 

ZAJĘCIA dla nowej grupy V: poniedziałki 16:00 – 17:00 / środy 16:00 – 17:30

W ramach zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli proponujemy: naukę polskich tańców, piosenek i tradycji ludowych; koncerty w kraju i za granicą; formy wyjazdowe: obozy, festiwale, projekty międzynarodowe.

maligorzowiacy.pl / zespol@maligorzowiacy.pl / tel. 602 381 795

 Pracownia Plastyczna - Ceramiczna

Na swoje zajęcia plastyczne zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 lat. W pracowni działają sekcje o charakterze ogólnoplastycznym, szkoleniowym oraz prowadzone są zajęcia z ceramiki artystycznej.

Zajęcia szkoleniowe mają na celu przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji plastycznej na poziomie średnim i wyższym.

Uczestnicy pracowni plastycznej  mają  możliwość brania udziału w wielu  organizowanych imprezach: warsztatach artystycznych, wystawach, wycieczkach i konkursach. 

Pracownia Korekcji Wad Postawy

 oferta zajęć obejmuje:

- systematyczne zajęcia 2 lub 3 razy w tygodniu ( w zależności od ilości wad:  

  skolioza, plecy okrągłe, wady kolan i stóp ),

- realizację programu kulturalno – oświatowego,

- możliwość skorzystania z wyjazdu na obóz zimowy.

Wiek uczestników: 6 – 17 lat, Do zapisu należy zgłaszać się z aktualnym planem zajęć szkolnych.

 Pracownia Muzyczna

Nabory uzupełniające do:

 - grup wokalnych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)   

 - grup instrumentalnych (gitara klasyczna, ukulele)

1 – 2 września w godzinach 16.00 – 19.00

5 – 9 września w godzinach 16.00 – 17.00  

Pracownia Fotograficzna

 Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat

Uczestnik musi posiadać aparat fotograficzny. Na zajęciach teoria i praktyka w zakresie fotografii kolorowej i czarno-białej.

Zespół Tańca Aluzja i Zespół Artystyczny Buziaki

 - brak naborów

 

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej