Kolejne nagrody dla naszej Pracowni Fotograficznej MDK ! „W ułamku sekundy. Żywioły.”

 • fot. Wojciech Wiśniewski

  fot. Wojciech Wiśniewski

Kolejne nagrody dla naszej Pracowni Fotograficznej MDK!
Protokół z obrad jury konkursu fotograficznego „W ułamku sekundy. Żywioły.” 2021 r. Młodzieżowy Domu Kultury „Dom Harcerza” Kraków jury pod przewodnictwem Marty Wojaczyńskiej,
przeglądnęło i oceniło zgłoszone prace fotograficzne 159 autorów — w sumie 500 zdjęć.
Pośród wielu ciekawych fotografii, bardzo często dobrze wykonanych i oddających wrażliwość twórców, jury wyłoniło laureatów, którzy najlepiej oddali artystycznie naturę Żywiołów, w tym z naszej pracowni fotograficznej MDK
KATEGORIA WIEKOWA 7-12 LAT Makary Klimenka za zestaw zdjęć
KATEGORIA WIEKOWA 13 – 19 LAT Wojciech Wiśniewski
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!
Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Nagrodzone zdjęcia będzie można zobaczyć na profilu FB MDK Dom Harcerza.
 • fot. Makary Klimenka

  fot. Makary Klimenka

 • fot. Makary Klimenka

  fot. Makary Klimenka

 • fot. Makary Klimenka

  fot. Makary Klimenka

 • fot. Makary Klimenka

  fot. Makary Klimenka

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej