Karolina Wojtasik-Kocoń

  • Nauczyciel kontraktowy, instruktor tańca.
  • Uzyskała tytuł licencjata na Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W tym roku obrania tytuł mgr  na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją pływanie i tytułem trenera II kl. pływania.
  • Jako tancerz brała udział w spektaklu tanecznym „Romeo i Julia” i musicalu „Fame” wystawianym przez  Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
  • Umiejętności i kwalifikacje  zdobywała na Międzynarodowych Konferencjach Tańca oraz na licznych warsztatach tanecznych.
    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej