GRAND PRIX: Wojtek Wiśniewski za zdjęcia "Dymy wojny", "Zamrożony w czasie" w konkursie ogólnopolskim "Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny"

Gratulacje dla Wojtka Wiśniewskiego z naszej pracowni fotograficznej !
GRAND PRIX: Wojtek Wiśniewski za zdjęcia "Dymy wojny", "Zamrożony w czasie" – MDK Gorzów w konkursie ogólnopolskim "Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny" -Warszawa

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej