Fotoreportaż z wernisażu wystawy poplenerowej pt. MAŁE CICHE 2019 - 23.03.2019.

Młodzież pracowni fotograficznej i plastycznej uczestniczyła podczas ferii zimowych w warsztatach plastyczno-fotograficznych w Małem Cichem. Fotograficy malowali, plastycy fotografowali pod kierunkiem nauczycieli - Danuty Łubińskiej i Aleksandry Czarneckiej. Wspólnie wypoczywaliśmy i tworzyliśmy, a powstałe podczas ferii prace można oglądać w w WiMBP przy ul. Kombatantów 2. Serdecznie zapraszamy!

    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej