Festiwale Muzyczne 2021 - 22

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEMY AWANSU DO KOLEJNEGO ETAPU 

OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI 

"Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ" 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU!!!

LISTA UCZESTNIKÓW: 

Tomasz Dybza, 

Aleksandra Kotomska, 

Nikola Witkowska, 

Maja Trepczyńska, 

Liwia Stołecka, 

Emma Proniuk, 

Kinga Połka, 

Iga Niekrewicz.

 

!!!    UWAGA    !!!    UWAGA    !!!    UWAGA    !!!!!

PROTOKÓŁ

VII GORZOWSKIEGO FESTIWALU PIOSENEK

Z FILMÓW ANIMOWANYCH W. DISNEY’A

 

Komisja Artystyczna w składzie: Dagmara Sobacka (nauczycielka muzyki), Krystyna Samborska (nauczycielka muzyki) i Agnieszka Rogowska – Zmelty (nauczycielka muzyki) po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji video 37 wykonawców w czterech kategoriach wiekowych dokonała oceny kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, interpretacja wykonywanego utworu, ogólny wyraz artystyczny oraz nawiązanie ubiorem do filmu, z którego pochodzi utwór. 

WYNIKI:

 

KATEGORIA 1

I m. Wiktoria Sulikowska

II m. Laura Turek 

III m. Julia Malojda

Wyróżnienie Hanna Wąchalska 

 

KATEGORIA 2

I m. Maja Brzozowska

II m. Hanna Dzieniewicz

III m. Nina Załuska 

III m. Amelia Rzetelna

IV m. Tomasz Dybza

IV m. Kinga Połka 

Wyróżnienie Emma Proniuk, Maja Jaśkowiak.

 

KATEGORIA 3

I m. Maja Trepczyńska

II m. Anita Lehmann

III m. Liwia Stołecka  

IV m. Alicja Kubiak 

IV m.  Nikola Witkowska

Wyróżnienie Daria Żołnowska 

 

KATEGORIA 4

III m. Joanna Prokopiuk

Wyróżnienie Katarzyna Plucińska

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA WŁASNY AKOMPANIAMENT

zdobyła Zuzanna Piątek (kat. 2)

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA BAJKOWY UBIÓR SCENICZNY

zdobyły: Sara Zawadziński (kat.2) i Wiktoria Sulikowska (kat. 1)

 

GRAND PRIX FESTIWALU zdobyła Iga Niekrewicz (kat. 4)

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE, GRATULUJEMY SUKCESÓW, ZACHĘCAMY DO DALSZEJ PRACY! 

DZIĘKUJEMY RODZICOM WYKONAWCÓW ZA WSPARCIE!

GRATULUJEMY OPIEKUNOM ARTYSTYCZNYM ZDOLNYCH, KREATYWNYCH I AMBITNYCH UCZNIÓW.

Nagrody do odbioru OSOBIŚCIE (podczas odbioru dyplomów i nagród wykonamy pamiątkowe zdjęcia uczestnikom) w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Teatralnej 8,  Pracownia Muzyczna – sala nr 6 na pierwszym piętrze od piątku 5 lutego w godzinach 17.00 – 19.00.

Nagrody DLA WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW ufundowało 

Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

KOCHANI, ZNAMY JUŻ WYNIKI

XV ZACHODNIOPOMORSKIEGO FESTIWALU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH 2021.

W TYM ROKU FESTIWAL ODBYŁ SIĘ W ONLINE.

ORGANIZATORZY OTRZYMALI  66 FILMÓW Z ZAREJESTROWANYM MATERIAŁEM KONKURSOWYM.

JURY W SKŁADZIE: JOANNA LEWANDOWSKA ORAZ PIOTR SZULC 

DOKONAŁO OCENY UTWORÓW.

WYNIKI: 

Kategoria wiekowa 1 

MIEJSCE III LAURA TUREK

 

Kategoria wiekowa 3 

MIEJSCE II MAJA TREPCZYŃSKA

 

Kategoria wiekowa 4

MIEJSCE II IGA NIEKREWICZ

GRATULACJE!!!!!!!!!!!!!!

Film  i wyniki na Facebooku Ińskiego Centrum Kultury

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH: 

 

GRAND PRIX - MAJA TREPCZYŃSKA

 

1 MIEJSCE: IGA NIEKREWICZ, 

ALICJA TOMCZYSZYN,

JULIA WIÓRKOWSKA,

 

2 MIEJSCE: HANNA POLKOWSKA, 

MARTA SZCZAMBURA,

 

3 MIEJSCE: LAURA TUREK

AGNIESZKA WŁODARCZAK

 

WYRÓŻNIENIE: EWELINA JAŚKÓW, 

HANNA ŻAKOWSKA

GRATULUJEMY, NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MDK DO ODEBRANIA DO DNIA 22 GRUDNIA.

 

 

V    MIEJSKI    FESTIWAL   PIOSENEK

OBCOJĘZYCZNYCH

EDYCJA ONLINE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,Zapraszamy do udziału w kolejnej, piątej już edycji konkursu zaprojektowanego przez  Pracownię Muzyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. – w V Miejskim Festiwalu Piosenek Obcojęzycznych.Aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, tegoroczna edycja odbędzie się online. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.   

REGULAMIN

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w V MIEJSKIM FESTIWALU PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Pracownia Muzyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Teatralnej 8, e-mail: pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl  oraz Stowarzyszenie Sympatyków MDK w Gorzowie Wlkp.

 • 2

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 1. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 3. wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. i okolic, będących uczestnikami zajęć w MDK,
 4. popularyzacja piosenek obcojęzycznych.
 • 3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, w dowolnym języku obcym, a następnie nagrywają swój występ.
 3. Kategorie wiekowe:
 4. 7 - 10 lat, (roczniki 2010 – 2013)
 5. 11 - 13 lat, (roczniki 2007 – 2009)
 6. 14 - 16 lat, (roczniki 2004 – 2006)
 7. 17 - 19 lat. (roczniki 2001 – 2003)
 8. O kwalifikacji solisty do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia uczestnika.
 • 4

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Do 30 listopada 2020 r. należy przesłać elektronicznie

( pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl ) prawidłowo wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenia opiekuna/uczestnika (załącznik nr 2 lub nr 3) oraz plik video nagranego przez uczestnika utworu, w dowolnym języku obcym w wykonaniu solisty wymienionego w zgłoszeniu – na numer 602 875 719 w aplikacji WhatsApp.

 1. Rejestracja nagrania powinna być zrealizowana w warunkach domowych z odległości 2-3 metrów i obejmować całą postać wokalisty. Prezentacja nie może być montowana lub udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku, jak i obrazu) po nagraniu. Pomoc opiekunów prawnych i/lub nauczycieli w zakresie realizacji i przesłania linku nagrania jest dopuszczalna. Przygotowany materiał nie powinien przekraczać 5 minut.
 2. Nagranie wykonywanej piosenki może być realizowane telefonem komórkowym, smartfonem lub innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920 x1080.
 3. Nadesłane video powinno być opisane: IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, ROK URODZENIA, TYTUŁ UTWORU.
 4. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.
 5. Do konkursu dopuszczone będą wykonania w wersji a cappella, z akompaniamentem własnym na żywo lub z podkładem muzycznym.
 6. Teledyski nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. W przypadku złej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów.
 8. Dnia 6 grudnia 2020 r. na stronie internetowej organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21, zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych solistów.
 9. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi wpłatami na poczet akredytacji ze strony uczestników. Wszelkie koszta realizacji Konkursu przejmuje na siebie Organizator.
 10. W dniach 07. – 08.12.2020 r. odbędą się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez Komisję Artystyczną.
 11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21 dnia 13 grudnia 2020 r., znajdzie się tam lista LAUREATÓW i ZWYCIĘSKIE FILMY PRZESŁANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Podczas przerwy świątecznej Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Laureatami Konkursu w sprawie odbioru nagród.
 12. Prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń. Terminy te są ostateczne.
 13. Uczestników do Konkursu zgłasza wyłącznie Rodzic/opiekun prawny.
 14. Do oryginału karty zgłoszenia (załącznik nr 1) muszą być załączone oświadczenia opiekunów prawnych uczestników (załącznik nr 2 dotyczy osób niepełnoletnich), lub oświadczenia uczestników (załącznik nr 3 dotyczy osób pełnoletnich). Karty zgłoszenia i oświadczenia, znajdują się w zakończeniu Regulaminu.
 15. Przy kwalifikacji do Konkursu w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę: kolejność nadsyłania zgłoszeń. Liczba uczestników zgłoszonych w każdej kategorii nie może przekroczyć 10 podmiotów, jest to związane z pulą nagród dla uczestników Konkursu. 
 • 5

PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. Zm.).
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestnika formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 3. Za udział w Konkursie uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń honoraryjnych i jakichkolwiek innych praw.
 4. Uczestnicy zgłaszając się do przesłuchań konkursowych przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu prawo do korzystania i rozporządzania całością artystycznego wykonania w trakcie Konkursu, a także na potrzeby organizacji i promocji Konkursu i Organizatora.
 5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do: filmowania, rejestrowania na różnych nośnikach dźwięku i obrazu, rozpowszechniania nagrań przez wszelkie media wszystkich publicznych wystąpień uczestników.
 6. Przystępując do Konkursu uczestnicy udzielają Organizatorowi oraz współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach konkursu i ewentualnym późniejszym koncercie galowym.                 
 • 6

KOMISJA ARTYSTYCZNA I NAGRODY W KONKURSIE

 1. Komisja Artystyczna Konkursu powołana zostanie przez Organizatora. Członkowie Komisji Artystycznej z przesłanych do Organizatora nagrań wyłonią zwycięzcę Konkursu.
 2. Komisja Artystyczna w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
 3. dobór repertuaru,
 4. umiejętności wokalne wykonawców,
 5. interpretacja wykonywanych utworów,
 6. ogólny wyraz artystyczny,
 7. umiejętności językowe.
 8. Decyzja Komisji Artystycznej, co do wyboru najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
 10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21
 11. Laureaci lub osoby zgłaszające uczestników zostaną dodatkowo poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 12. Komisja Artystyczna ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.
 • 7

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji Konkursu oraz jego Organizatorów.
 4. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie Zgłoszenia:
 5. a) imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia,
 6. b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika,
 7. c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka,
 8. d) imię, nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela pod kierunkiem, którego kształci się uczeń, nazwa placówki/instytucji delegującej ucznia,
 9. e) wizerunek uczestnika (fotografia w ubiorze scenicznym związanym z utworem).
 10. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
 11. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
 12. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 13. b) prawo do ich sprostowania,
 14. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 15. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
 16. e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 17. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 18. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Komisji Artystycznej.
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 6. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.

 

 

VII    GORZOWSKI     FESTIWAL    PIOSENEK

Z   FILMÓW  ANIMOWANYCH   W. DISNEYA

EDYCJA ONLINE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,Zapraszamy do udziału w kolejnej, siódmej już edycji konkursu zaprojektowanego przez  Pracownię Muzyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. – w VII Gorzowskim Festiwalu Piosenek z Filmów Animowanych Walta Disney’a. Aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, tegoroczna edycja odbędzie się online. Mamy jednak nadzieję, że za rok spotkamy się z Wami w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 8.Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.   

 

REGULAMIN

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w VII GORZOWSKIM FESTIWALU PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH W. DISNEY’A zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Pracownia Muzyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Teatralnej 8, e-mail: pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl  oraz Stowarzyszenie Sympatyków MDK w Gorzowie Wlkp.

 • 2

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 1. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 3. wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp.,
 4. popularyzacja piosenek z filmów animowanych.
 • 3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla solistów z Gorzowa Wlkp.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór filmowy, w dowolnym języku, a następnie nagrywają swój występ.
 3. Kategorie wiekowe:
 4. 7 - 10 lat, (roczniki 2010 – 2013)
 5. 11 - 13 lat, (roczniki 2007 – 2009)
 6. 14 - 16 lat, (roczniki 2004 – 2006)
 7. 17 - 19 lat. (roczniki 2001 – 2003)
 8. O kwalifikacji solisty do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia uczestnika.
 • 4

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Do 21 grudnia 2020 r. należy przesłać elektronicznie

( pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl ) prawidłowo wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenia opiekuna/uczestnika (załącznik nr 2 lub nr 3) oraz link do jednego, nagranego przez uczestnika utworu, który powstał dla filmu animowanego Studia W. Disney’a, w dowolnym języku w wykonaniu solisty wymienionego w zgłoszeniu.

 1. Rejestracja nagrania powinna być zrealizowana w warunkach domowych lub szkolnych, z odległości 2-3 metrów i obejmować całą postać wokalisty. Prezentacja nie może być montowana lub udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku, jak i obrazu) po nagraniu. Pomoc opiekunów prawnych i/lub nauczycieli w zakresie realizacji i przesłania linku nagrania jest dopuszczalna. Przygotowany materiał nie powinien przekraczać 5 minut.
 2. Nagranie wykonywanej piosenki może być realizowane telefonem komórkowym, smartfonem lub innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920 x1080.
 3. Nadesłane linki nagrania powinny być opisane: IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, ROK URODZENIA, TYTUŁ UTWORU.
 4. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.
 5. Do konkursu dopuszczone będą wykonania w wersji a cappella, z akompaniamentem własnym na żywo lub z podkładem muzycznym.
 6. Teledyski nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. W przypadku złej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów.
 8. Jeżeli instytucja, placówka zgłasza kilku solistów, wypełnia tylko jeden dokument zbiorczy (załącznik nr 1) dla wszystkich podmiotów.
 9. Dnia 28 grudnia 2020 r. na stronie internetowej organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21, zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych solistów.
 10. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi wpłatami na poczet akredytacji ze strony uczestników. Wszelkie koszta realizacji Konkursu przejmuje na siebie organizator.
 11. W dniach 04. – 08.01.2021 r. odbędą się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez Komisję Artystyczną.
 12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21 dnia 11 stycznia 2021 r., znajdzie się tam lista LAUREATÓW i FILMY PRZESŁANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Podczas ferii zimowych Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Laureatami Konkursu w sprawie odbioru nagród.
 13. Prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń. Terminy te są ostateczne.
 14. Uczestników do Konkursu zgłasza wyłącznie nauczyciel/instruktor, pod kierunkiem, którego szkolą się wykonawcy lub przedstawiciel placówki oświatowej/placówek wychowania pozaszkolnego, do której należy dziecko. Rodzice nie mogę zgłaszać dzieci do Konkursu.
 15. Do oryginału karty zgłoszenia (załącznik nr 1) muszą być załączone oświadczenia opiekunów prawnych uczestników (załącznik nr 2 dotyczy osób niepełnoletnich), lub oświadczenia uczestników (załącznik nr 3 dotyczy osób pełnoletnich). Karty zgłoszenia i oświadczenia, znajdują się w zakończeniu Regulaminu.
 16. Przy kwalifikacji do Konkursu w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę: kolejność nadsyłania zgłoszeń. Liczba uczestników w zgłoszonej przez instytucję/placówkę grupie nie może przekroczyć 10 podmiotów. 
 • 5

PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. Zm.).
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestnika formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 3. Za udział w Konkursie uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń honoraryjnych i jakichkolwiek innych praw.
 4. Uczestnicy zgłaszając się do przesłuchań konkursowych przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu prawo do korzystania i rozporządzania całością artystycznego wykonania w trakcie Konkursu, a także na potrzeby organizacji i promocji Konkursu i Organizatora.
 5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do: filmowania, rejestrowania na różnych nośnikach dźwięku i obrazu, rozpowszechniania nagrań przez wszelkie media wszystkich publicznych wystąpień uczestników.
 6. Przystępując do Konkursu uczestnicy udzielają Organizatorowi oraz współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach konkursu i późniejszym koncercie galowym.                    
 • 6

KOMISJA ARTYSTYCZNA I NAGRODY W KONKURSIE

 1. Komisja Artystyczna Konkursu powołana zostanie przez Organizatora. Członkowie Komisji Artystycznej z przesłanych do Organizatora nagrań wyłonią zwycięzcę Konkursu.
 2. Komisja Artystyczna w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
 3. dobór repertuaru,
 4. umiejętności wokalne wykonawców,
 5. interpretacja wykonywanych utworów,
 6. ogólny wyraz artystyczny.
 7. Decyzja Komisji Artystycznej, co do wyboru najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21
 10. Laureaci lub osoby zgłaszające uczestników zostaną dodatkowo poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 11. Komisja Artystyczna ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.
 • 7

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji Konkursu oraz jego Organizatorów.
 4. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie Zgłoszenia:
 5. a) imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia,
 6. b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika,
 7. c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka,
 8. d) imię, nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela pod kierunkiem, którego kształci się uczeń, nazwa placówki/instytucji delegującej ucznia,
 9. e) wizerunek uczestnika (fotografia w ubiorze scenicznym związanym z utworem).
 10. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
 11. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
 12. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 13. b) prawo do ich sprostowania,
 14. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 15. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
 16. e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 17. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 18. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://www.mdk.gorzow.pl/festiwale-muzyczne-2020-21
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Komisji Artystycznej.
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 6. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.

 

___________________________
Pałac Młodzieży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk
tel. 58 301 40 09 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pm.edu.gdansk.pl | pm.edu.gdansk.pl
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
zapraszają do udziału w
Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” – lata 60. – edycja online

REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” – lata 60. zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:
a. Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk, tel.: (58) 301-60-07 e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
a. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
b. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
c. wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski,
d. popularyzacja polskich piosenek z lat 60-tych.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów oraz zespołów wokalnych (od tercetu do oktetu) z Polski. Konkurs nie dotyczy chórów, zespołów rockowych oraz uczniów szkół muzycznych.
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, który powstał w latach 1960 – 1969, w języku polskim, a następnie nagrywają swój występ wraz z krótką autoprezentacją.
3. Kategorie wiekowe:
a. 7 - 9 lat,
b. 10 - 12 lat,
c. 13 - 16 lat,
d. 17 - 19 lat.
4. O kwalifikacji solisty do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia uczestnika.
5. O kwalifikacji duetu lub zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego wykonawcy.
§4
HARMONOGRAM PRZEGLĄDU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Do 3 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do placówki) należy przesłać elektronicznie prawidłowo wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenia opiekuna/uczestnika (załącznik nr 2 lub nr 3) oraz nagranie jednego utworu, który powstał w latach 1960-69, w języku polskim wraz z krótką autoprezentacją w wykonaniu solisty lub zespołu wymienionego w zgłoszeniu.
3. Rejestracja nagrania powinna być zrealizowana w warunkach domowych lub szkolnych, z odległości 2-3 metrów i obejmować całą postać wokalisty/zespołu. Prezentacja nie może być

montowana lub udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku, jak i obrazu) po nagraniu. Pomoc opiekunów prawnych i/lub nauczycieli w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna. Przygotowany materiał nie powinien przekraczać 5 minut.
4. Nagranie wykonywanej piosenki może być realizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080.
5. Nadesłane nagrania powinny być zapisane w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (preferowana), avi, wmv, a nazwa pliku z nagraniem powinna zawierać skróconą nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika/nazwę zespołu oraz kategorię wiekową, np. FPP_Jan_Kowalski_7_9lat.
6. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.
7. Do konkursu dopuszczone będą wykonania w wersji a cappella, z akompaniamentem na żywo lub z podkładem muzycznym.
8. Teledyski nie będą brały udziału w Konkursie.
9. W przypadku złej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym uczestników/opiekunów.
10. Przygotowany utwór, wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do Organizatora w wersji elektronicznej na adres mailowy: imprezy@pmgdansk.pl w temacie podając „PFF – imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu”. W przypadku nagrań, których wielkość pliku przekracza 20 MB zalecamy użycie zewnętrznej platformy do przesyłania plików tj. www.wetranfer.com z zachowaniem powyższych zaleceń.
11. Jeżeli instytucja zgłasza kilku solistów i kilka zespołów należy wypełnić jedną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) dla wszystkich podmiotów.
12. Dnia 11 stycznia 2021 r. na stronie internetowej organizatora pm.edu.gdansk.pl, zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych solistów i zespołów, wraz z nazwiskami, oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat akredytacji.
13. W dniach 11-17 stycznia 2021 r. osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Organizatora (liczy się data wpływu na konto). Uczestnicy (ZA UCZESTNIKÓW Z PRACOWNI MUZYCZNEJ WPŁATY DOKONUJE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MDK) dokonują wpłaty wpisowego w kwocie:
 solista – 20 zł
 zespół – 50 zł
14. W dniach 25-29.01.2021 r. odbędą się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez Jury.
15. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pm.edu.gdansk.pl dnia 29 stycznia 2021 r. Na początku lutego 2021 roku Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Laureatami Konkursu w sprawie odbioru nagród.
16. Prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń i wpłat. Terminy te są ostateczne.
17. Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty na osobę/instytucję wpłacającą.
18. W przypadku rezygnacji solisty/zespołu z udziału w konkursie, wpisowego nie zwracamy.
19. Uczestników do Konkursu zgłasza wyłącznie nauczyciel/instruktor, pod kierunkiem, którego szkolą się wykonawcy lub przedstawiciel placówki oświatowej/placówek wychowania pozaszkolnego, do której należy dziecko. Rodzice nie mogę zgłaszać dzieci do Konkursu.
20. Do oryginału karty zgłoszenia (załącznik nr 1) muszą być załączone oświadczenia opiekunów prawnych uczestników (załącznik nr 2 dotyczy osób niepełnoletnich), lub oświadczenia uczestników (załącznik nr 3 dotyczy osób pełnoletnich). Karty zgłoszenia i oświadczenia, znajdują się w załącznikach do Regulaminu.
21. W Konkursie wezmą udział tylko uczestnicy spełniający warunki wskazane w §3 Regulaminu, którzy dostarczą kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Organizatora do dnia 3.01.2021 r. zgodnie z §4 ust. 2. Za błędnie wypełnione zgłoszenia odpowiadają osoby zgłaszające uczestników.
22. Przy kwalifikacji do Konkursu w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę: kolejność nadsyłania zgłoszeń oraz dużą liczbę uczestników w zgłoszonej przez instytucję grupie.

§5
PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. Zm.).
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestnika formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
3. Za występy w Konkursie oraz za nagrania radiowe bądź telewizyjne w czasie całego Konkursu uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń honoraryjnych i jakichkolwiek innych praw.
4. Uczestnicy zgłaszając się do przesłuchań konkursowych przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu prawo do korzystania i rozporządzania całością artystycznego wykonania w trakcie Konkursu, a także na potrzeby organizacji i promocji Konkursu i Organizatora.
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do: filmowania, rejestrowania na różnych nośnikach dźwięku i obrazu, rozpowszechniania nagrań przez wszelkie media wszystkich publicznych wystąpień uczestników.
6. Przystępując do Konkursu uczestnicy udzielają Organizatorowi oraz współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach konkursu i późniejszym koncercie galowym.
§6
JURY KONKURSOWE I NAGRODY W KONKURSIE
1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. Członkowie Jury z przesłanych do Organizatora nagrań wyłonią zwycięzcę Konkursu.
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
a. dobór repertuaru,
b. umiejętności wokalne wykonawców,
c. interpretacja wykonywanych utworów,
d. ogólny wyraz artystyczny.
3. Decyzja Jury, co do wyboru najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl
6. Laureaci lub osoby zgłaszające uczestników zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny.
7. Jury ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.
§7
DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ogarnej 56, tel.58 301 60 07.
3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pmgdansk.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.
5. Organizator Pałac Młodzieży będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie zgłoszenia:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika,
c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka,
d) imię, nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela pod kierunkiem, którego kształci się uczeń,
oraz wizerunek uczestnika.
6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
7. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Solistom może towarzyszyć akompaniament w postaci maksymalnie dwóch instrumentów.
7. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
8. Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w kategorii „soliści” i raz w kategorii „zespoły”. Uczestnicy i zespoły nie przestrzegające tej zasady będą zdyskwalifikowane.

 

 

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników niepełnoletnich).
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników pełnoletnich).

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
KARTA ZGŁOSZENIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU WOKALNEGO POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ” – edycja online
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Imię, nazwisko, data urodzenia solisty oraz kategoria wiekowa: a. ……………………………………...………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa zespołu/duetu, imiona, nazwiska członków ich daty urodzenia oraz kategoria wiekowa zespołu:
Lp.
Nazwa zespołu
Lp.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Kategoria wiekowa
3. Kwota wpisowego:…………………………….
4. Nazwa szkoły, dokładny adres:………………………………..…………………………………………………………… ...............................……………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela, pod kierunkiem którego szkolą się wykonawcy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy:……………………………………………………………..…………………………………. …………………………………………...…………..………………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wykonywany repertuar:………………………..………………………………………………………………………………
7. Dane do faktury:…………….………………………………......……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy” w OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU WOKALNYM POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach informacyjnych o wynikach konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl.
…………………………………………………………………………….………
Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE
Dotyczy uczniów niepełnoletnich
Ja, niżej podpisana/podpisany, jako opiekun prawny dziecka,
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna prawnego),
……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko dziecka)
uczennicy/uczenia szkoły/placówki...............................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU WOKALNEGO POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ”, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki w OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU WOKALNYM POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem.
…………………………………………………......................................…………………………..………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: „imię, nazwisko uczestnika i nazwa szkoły/placówki” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego wizerunku mojego dziecka w telewizji, internecie, radiu, gazecie, magazynie, Facebook’u i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.
………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………
Data, czytelny podpis rodzica
Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE
Dotyczy uczniów pełnoletnich
Ja, niżej podpisana/podpisany
……………………………………..……...…………………………………………………………….……………………………………,
(imię i nazwisko),
uczennica/uczeń szkoły/placówki ........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU WOKALNEGO POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ”, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział w OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU WOKALNYM POLSKIEJ PIOSENKI „Z PIOSENKĄ PRZEZ DEKADĘ” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko wykonawcy, nazwa szkoły” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia mi udziału w konkursie i ewentualnym Koncercie Laureatów, którego celem jest popularyzacja śpiewania polskich piosenek.
Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Data, czytelny podpis uczestnika
Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu.
 

Ważne informacje dla uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Wygraj Sukces

MAMY LAUREATÓW PIERWSZEGO ETAPU FESTIWALU:

!!!!!!!! TOMEK DYBZA, !!!!!!!!

!!!!!!!! MAJA TREPCZYŃSKA !!!!!!!!

!!!!!!! AMELIA RZETELNA !!!!!!!

!!!!!!!! WIKTORIA SULIKOWSKA !!!!!!!!

!!!!!!!!! EMMA PRONIUK !!!!!!!!!

!!!!!!!!!! IGA NIEKREWICZ !!!!!!!!!

!!!!!!!! ALICJA TOMCZYSZYN !!!!!!!!

!!!!!!!!! MAJA PATEREK !!!!!!!!!

 

 1. KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Listopad 2020 - V MIEJSKI KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH

Grudzień i styczeń 2020/21 - VII GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW W. DISNEY'A 

Styczeń 2021  -  MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

Kwiecień 2021 - KWALIFIKACJE WSTĘPNE OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES" 

Czerwiec  2021- FESTIWAL DLA GRAJĄCYCH WOKALISTÓW

2. KONKURSY ZEWNĘTRZNE: według ofert ośrodków kultury i placówek oświatowych.

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej