Dokumenty Pracowni Muzycznej

KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PRACOWNI MUZYCZNEJ

Dorota Meyer 

e-mail pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl 

lub osobisty w godzinach zajęć Pracowni Muzycznej.

ZAWARTOŚĆ ZAKŁADKI: 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ 

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2020/21

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

17.00 – 19.30

CHŁOPIĘCA GRUPA GITAROWA ZAAWANSOWANA

 

17.00 – 19.30

DZIECIĘCA GRUPA WOKALNA

 

17.00 – 19.30

MŁODZIEŻOWA GRUPA WOKALNA

 

16.00 – 17.00

KONSULTACJE

 

17.00 - 19.30

MŁODZIEŻOWA GRUPA WOKALNA

17.00 – 19.30

MŁODZIEŻOWA GRUPA WOKALNA

 

 

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

I CELE

Uczeń:

 1. Rozwija uzdolnienia oraz realizuje własne pasje muzyczne.
 2. Poznaje tajniki gry na gitarze klasycznej, doskonali grę na gitarze klasycznej oraz małą motorykę za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 3. Poznaje tajniki gry na flażolecie, doskonali grę na flażolecie, ćwiczy małą motorykę oraz oddech za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 4. Poznaje technikę gry na ukulele, doskonali grę na instrumencie, ćwiczy tworzenie akompaniamentu.
 5. Poznaje technikę wokalną usprawniając aparat głosowy doskonaląc warsztat wokalny i bogactwo środków wyrazu.
 6. Promuje placówkę podczas konkursów  i prezentacji artystycznych stacjonarnych oraz online.
 7. Wzbogaca repertuar wokalny, flażoletowy, gitarowy i na ukulele o utwory polskie i zagraniczne.
 8. Dba o pozytywne relacje pracowni z rodzicami oraz między uczestnikami.
 9. Chętnie współpracuje z innymi pracowniami MDK oraz placówkami w kraju i za granicą.
 10. Bierze udział w budowaniu miejskiej oferty działań muzycznych o charakterze przeglądowym, koncertowym.
 11. Czerpie zadowolenie ze wspólnego muzykowania.
 12. Doskonali umiejętność posługiwania się dostępnymi narzędziami do zdalnej nauki online oraz do promowania wydarzeń artystycznych w placówce za pośrednictwem mediów społecznościowych.

II ZADANIA

 1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających, wzbogaconych o ćwiczenia emisji głosu i pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.
 2. Opracowanie procedur związanych z dostępnością muzycznej edukacji zdalnej w czasie pandemii.
 3. Zaplanowanie i realizacja zadań w zakresie promowania placówki za pomocą dziedzictwa kulturowego.
 4. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na gitarze klasycznej.
 5. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na flażolecie.
 6. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na ukulele.
 7. Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni udział w konkursach, koncertach, prezentacjach,  festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie placówki, w imprezach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym stacjonarnie oraz online.
 8. Rozbudzanie potrzeb obcowania z kulturą poprzez udział w miejskiej ofercie kulturalnej związanej z koncertami, recitalami.
 9. Rozpowszechnianie repertuaru autorskiego tworzonego przez uczestników zajęć.
 10. Współpraca z wieloma placówkami polegająca na współorganizacji konkursów i spotkań muzycznych wpływająca na promowanie placówki w środowisku.
 11. Integrowanie uczestników sekcji pracowni muzycznej poprzez udział we wspólnych działaniach o charakterze rozrywkowym lub rekreacyjnym.
 12. Podnoszenie jakości prowadzenia zajęć muzycznych dzięki stałemu dokształcaniu nauczyciela poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i seminariach.
 13. Indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie metod aktywizujących do predyspozycji, potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć, ewaluacja i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.
 14. Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć polegająca na pomocy w organizacji wielu muzycznych przedsięwzięć, wpływająca na jakość oprawy artystycznej.
 15. Stałe wzbogacanie różnorodnego repertuaru muzycznego pozwalającego na udział w koncertach o charakterze charytatywnym.
 16. Organizowanie Warsztatów Artystycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
 17. Wprowadzenie zestawu instrumentów „Bum bum rurki” do zajęć wokalnych i instrumentalnych Pracowni w ramach poszerzania oferty i rozbudzania zainteresowań.
 18. Włączenie się w realizację zadań wynikających z Planu Pracy MDK.
 19. Włączenie się do działań online proponowanych przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-21 – województwo lubuskie.

 

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalone są na podstawie HARMONOGRAMU ZAJĘĆ  przygotowanego przez PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ MDK.
 2. PRACOWNIA MUZYCZNA zastrzega sobie prawo do zmian w PLANIE ZAJĘĆ, o zmianach informuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.
 5. Uczestnik Pracowni Muzycznej  zobowiązany jest do udziału w każdej imprezie, do której został wytypowany przez nauczyciela i wyraził osobistą zgodę na udział.
 6. Rodzic uczestnika jest zobowiązany do takiego zorganizowania czasu, aby wszelkie planowane przez niego zajęcia nie kolidowały z występami i próbami generalnymi dzieci – uczestników zajęć wokalnych lub gitarowych.
 7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 8. Pracownia Muzyczna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 9. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni przestrzegać zasad kultury, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i zgodnej współpracy.
 10. Przed zajęciami uczestnicy zostawiają wierzchnie okrycia w szatni Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni..
 12. Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.
 13. Podczas edukacji zdalnej nauczyciel kontaktuje się z uczestnikami zajęć w trakcie spotkań online oraz przesyłając materiały edukacyjne do pracy własnej w postaci plików tekstowych, audio i video.
 14. Rodzice uczestników we wrześniu dokonują opłacenia składki członkowskiej na cele działalności statutowej Stowarzyszenia Sympatyków MDK.

 

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 1. KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Październik 2021 - KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH

Listopad 2021 - KONKURS PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH I POEZJI ŚPIEWANEJ

Grudzień 2021 - VII GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW W. DISNEY'A 

Styczeń 2022  -  MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

Kwiecień 2022 - KWALIFIKACJE WSTĘPNE OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES" 

Czerwiec  2022- FESTIWAL DLA GRAJĄCYCH WOKALISTÓW

 1. KONCERTY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Październik 2021 - "NAUCZYCIELOM PIOSENKA ZAMIAST KWIATKA" 

Grudzień 2021 - "KONCERT ŚWIĄTECZNY" 

Luty 2022 - KONCERT WALENTYNKOWY

Maj 2022 - WIELKI KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY

Czerwiec 2022  – KONCERTY CHARYTATYWNE „WYMARZONE WAKACJE”

Lipiec 2022 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

 1. IMPREZY INTEGRACYJNE PRACOWNI:

Listopad 2021 - ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Grudzień 2021  - SPOTKANIE OPŁATKOWE I MIKOŁAJKI

Styczeń 2022 - BAL KARNAWAŁOWY, WYJAZD NA KONCERT FLAŻOLETOWY ŚLADAMI TRZECH KRÓLI

Kwiecień 2022 - WYJAZD NA KONCERT MUZYCZNY 

Maj 2022 - BAL POSTACI FILMOWYCH DISNEY'A

 

 1. KONKURSY ZEWNĘTRZNE: według ofert ośrodków kultury i placówek oświatowych.
 2. WARSZTATY organizowane przez pracownię oraz zewnętrzne:

Styczeń 2022 - Warsztaty gitarowe, flażoletowe, ukulele, bębniarskie.

Kwiecień 2022 - Warsztaty artystyczne „Przenikanie”.

Sierpień 2022 - Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe.

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 5

- liczba uczestników ogółem - 39

- ilość dziewcząt - 34

- ilość chłopców - 5

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:.

- o zasięgu ogólnopolskim

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu – finalistka, laureaci eliminacji wstępnych,

- XV Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Ińsku,

- Internetowy Konkurs Wokalny „Gwiazdka Betlejemska” Osie – laureatki,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej „ThePtak” w Płocku,

- Ogólnopolski Festiwal Wokalny Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” w Gdańsku,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciopiewy” w Legnicy.

- o zasięgu regionalnym

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – finalistka, wyróżnienie w eliminacjach powiatowych,

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – „Brązowy Mikrofon” – trzecie miejsce, dwa wyróżnienia w finale,

- V Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

- VII Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Animowanych W. Disney’a organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- Mikołajki, Andrzejki, Karnawał, spotkania  – 80 osób,

- Koncerty i recitale – 60 osób,

- warsztaty – 20 osób,

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 15 prezentacji muzycznych.

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu – edycja online – 5 osób,

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- XXII Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe – 16-20 sierpnia 2021 Dom Bretanii Poznań, edycja online.

- Kreatywnie do wakacji – elementy arteterapii i treningu twórczości dla starszych i młodszych – 12 czerwca 2021 ODN Zielona Góra, edycja online.

- Jak pobudzić potencjał wśród młodych osób poprzez działania animacyjne? – 7 lipca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Wsparcie wychowawcze i psycho­profilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – 14 czerwca 2021, WOM Gorzów Wlkp. – edycja online.

- Stworzenie odpowiedniego programu edukacyjnego w kontekście pracy z nowymi mediami jako współczesny język komunikacji – 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Różnokierunkowość edukacji; warsztat Diagnoza i przygotowanie strategii promocji dla oferty edukacji kulturalnej, 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, 27 maja 2021, Empiria, edycja online.

- Szkolenie SIP, 20 maja 2021, ZNP i PIP w Gorzowie Wlkp., edycja online.

- Indywidualizacja w nauczaniu, 22 kwietnia 2021, Empiria, edycja online.

- Jak tworzyć grafiki promujące projekt?, 30 marca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Zdalne nauczanie muzyki, 17 marca 2021, WOM Gorzów Wlkp., edycja online.

- Promocja wydarzeń kultury na portalu Facebook, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- ABC edukacji kulturowej, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

 1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:
 2. Działania związane z edukacją w okresie pandemii COVID - „Śpiewać każdy może” – przesyłanie materiałów audio i tekstowych do realizacji nowego materiału muzycznego, wspólne ćwiczenia wokalne i gitarowe w grupach w aplikacji WhatssApp. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni: - wg stanu na dzień czerwiec 2019

- łączna ilość grup - 6

- liczba uczestników ogółem -  36

- ilość dziewcząt - 30

- ilość chłopców - 6

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Bajkowych w Bielsku Białej – finalistka i półfinalistka

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Jana Wojdaka w Krakowie i Chodzieży – finalistki

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu i Czaplinku - finalistka

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienie

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienia i laureat

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym:

- Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Disneya – 70 osób

- Mikołajki  - 24 osoby

- Andrzejki – 20 osób

- Kolędowanie – 60 osób

- Bal Karnawałowy – 60 osób

- Walentynki – 30 osób

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 10 prezentacji

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu (online) – 7 osób

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

– Szkolenia online: Media społecznościowe i ich rola w promocji i animacji kultury - trendy i aktualności, Rola sektorów kultury i oświaty w budowaniu kapitału społecznego - bariery i potencjały współpracy sektorów kultury i oświaty,

Narzędzia internetowe wspierające skuteczną organizację instytucji kultury,  Gry w animacji i edukacji,  Innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. (RCAK)

- XXI Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe online (Dom Bretanii w Poznaniu)

- Warsztaty: Muzykoterapia Nordoff - Robbins w pracy nauczyciela,  Techniki druku wklęsłego: cynkoryt, akwaforta, akwatinta, folioryt,  Techniki malarskie: akwarela, gwasz, farba akrylowa, farba olejna, Teatr do góry nogami, zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych. (WOM)

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Dorota Meyer - podziękowania od Fundacji Szlachetna Paczka za koncert promocyjny w Askanie, Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

- Muzykalni Online – repertuar wokalny i gitarowy dla 24 osób z pracowni 

Opracowała: Dorota Meyer

Data: 31.08.2020  Gorzów Wlkp.                                                  PodpisSPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 4

- liczba uczestników ogółem - 72

- ilość dziewcząt - 65

- ilość chłopców - 7

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - laureat eliminacji regionalnych  w Czaplinku – udział w Finale w Tarnobrzegu

Festiwal Piosenki „O Kłodawskiego Słowika” w Kłodawie - laureaci

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ściechowie – laureaci

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte”  - laureat

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela:

- zabawa andrzejkowa – 30 osób

- mikołajki – 20 osób

- spotkanie kolędowe – 50 osób

- warsztaty artystyczne – 20 osób

- koncerty – 300 osób

- konkursy artystyczne – 200 osób

- warsztaty muzyczne – 20 osób

- bal karnawałowy – 50 osób

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

razem 12

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe organizowane przez Dom Bretanii w Poznaniu

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

- Studia Podyplomowe „Nauczanie muzyki, plastyki i techniki” w Poznaniu

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu

- kurs nadający uprawnienia do przeprowadzania państwowego egzaminu na kartę rowerową

- warsztaty WOM "Proste instrumenty muzyczne w edukacji artystycznej"

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK

- nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

- podziękowania od organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- podziękowania od Fundacji „Mam Marzenie”

Opracowała: Dorota Meyer

Data:  30.08.2019 Gorzów Wlkp.                                                                       

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej