Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

  • Nauczyciel stażysta
  • absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej, specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych).
  • Zajmuje się malarstwem i edukacją artystyczną. Prowadziła warsztaty artystyczne z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami (m.in. BWA Zielona Góra, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Strychach).
  • Brała udział w „Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów artystyczno-edukacyjnych Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).
  • W Miejskim Ośrodku Sztuki prowadzi warsztaty w ramach projektu SZTUKowanie.
    • Fostertravel-pl
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej