Wycieczka dydaktyczna pracowni plastycznej szlakiem gotyku ceglanego do Stralsundu zwanego bramą Rugi

Wycieczka dydaktyczna pracowni plastycznej Szlakiem gotyku ceglanego do Stralsundu zwanego bramą Rugi.

12 maja 2018

Głównym celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków związanych z historią Pomorza Zachodniego czyli tzw. Pomorza Przedniego oraz kulturotwórczą i gospodarczą rolą Hanzy w miastach hanzeatyckich na przykładzie Stralsundu. Stralsund jest jednym z miast tzw. szlaku gotyku ceglanego . W programie wycieczki spacerowaliśmy z przewodnikiem po zabytkowej Starówce wpisanej w 2002 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO na której mieści się ponad 400 zabytków. Wizytówką Starego Rynku w Stralsundzie jest kościół św. Mikołaja oraz Ratusz – jako jeden z najważniejszych niesakralnych budowli północnoniemieckiego gotyku ceglanego, a także Dwór Artusa (w którym już w XIV wieku organizowano oficjalne przyjęcia i przyjmowano ważne osobistości), kamienica Wulflama, Commandantenhus (dawna siedziba dowódcy szwedzkiego garnizonu). Zwiedziliśmy Oceanarium – jedno z trzech największych akwariów w Europie, w którym zgromadzono ok. 7 tys. gatunków zwierząt i roślin oraz Muzeum Morskie , które mieści się w dawnym budynku przyklasztornego kościoła dominikańskiego św. Katarzyny. Przejechaliśmy także najdłuższym w Niemczech mostem Rügenbrücke długości około 4 kilometrów.

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook