Walne Zgromadzenie 2018

Dnia 27 marca 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Walne Zgromadzenia udzieliło Zarzadowi absolutorium.


               SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW  MŁODZIEŻOWEGO DOMU

 W GORZOWIE WLKP.  ZA ROK 2017          Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. w składzie :

 

Danuta Kwiatkowska – prezes

Anna Budzińska - v-ce prezes

Kamila Widzicka-Rzetelna – członek

Tomasz Helicki – członek

Krzysztof Szupiluk - członek

Agnieszka Kowalska-Kucharczyk – sekretarz

Dorota Meyer - skarbnik

oświadcza, że Stowarzyszenie w roku 2017 działało zgodnie z celami i zadaniami statutowymi. Stowarzyszenie wspierało organizacyjnie oraz finansowo następujące działania Młodzieżowego Domu Kultury w poszczególnych pracowniach :

Pracownia Ceramiczna

      IMPREZY PRACOWNIANE

- zabawa andrzejkowa

     - akcja ZIMA – warsztaty specjalistyczne, zajęcia dla stałych uczestników oraz  dzieci    i młodzieży z miasta (warsztaty otwarte)

- akcja LATO W PLENERZE- zajęcia warsztatowe dla stałych uczestników oraz

       dzieci i młodzieży z miast (warsztaty otwarte)

     - warsztaty rodzinne ozdób świątecznych

 

IMPREZY W MIEŚCIE

- warsztaty ceramiczne o charakterze folkowym (pokaz toczenia  i warsztaty

   na kole garncarskim) – na festynie  rodzinnym   ZTL „Mali Gorzowiacy”

 

      FORMY WYJAZDOWE

 - wycieczka dydaktyczna do Santoka.

 Zakupiono materiały niezbędne do pracy podczas zajęć: glina, angoby, gips,

 rękawice nylonowe

 

Pracownia Plastyczna

      IMPREZY PRACOWNIANE

      -  zabawa andrzejkowa ,bal karnawałowy, mikołajki, wieczory wigilijne, uroczyste

        zakończenie roku;

 - wystawy prac plastycznych uczestników zajęć pracowni oraz na korytarzu MDK

- akcja ZIMA – warsztaty specjalistyczne, zajęcia dla stałych uczestników.

- akcja LATO W PLENERZE- zajęcia warsztatowe dla stałych uczestników

- warsztaty rodzinne ozdób świątecznych

 

       IMPREZY W MIEŚCIE

      - miejski konkurs plastyczny  pt. „Tradycje w kolorach”  oraz wystawa pokonkursowa

        w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

- III Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodziezy pt, „ Moje

   pasje i fascynacje” oraz wystawa pokonkursowa w WiMBP im. Zbigniewa Herberta

  w Gorzowie Wlkp.

     - wystawa poplenerowa „Małe Ciche ‘2017” - WiMBP. Filia nr 1 w Gorzowie Wlkp.

     - wystawa prac plastycznych pt.” Tradycje Bozonarodzeniowe” - WiMBP. filia nr 1

       w  Gorzowie Wlkp.     

     - wystawa prac dzieci z pracowni plastycznej pt.”Wiosna w koło”- Mała Galeria GTF

       w Gorzowie Wlkp.;

- wystawa poplenerowa pt.”Artystyczne wakacje-Barlinek 2017”- Galeria  Na

  mansardzie  Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie.

- wystawa rysunku grupy szkoleniowej Studium - WiMBP im. Zbigniewa Herberta

   w  Gorzowie Wlkp..

     - wystawa rysunku i malarstwa grupy szkoleniowej Studium - Galeria   Na

       mansardzie  Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie.

-  akcja plastyczna  pt. „Kwiatek dla każdej mamy” z okazji Dnia Matki – Bulwar

   nad Wartą;

     - wystawa prac plastycznych oraz warsztaty kreatywne o charakterze folkowym –

       festyn  rodzinny ZTL „ Mali Gorzowiacy” - Park Wiosny Ludów.

     - działania plastyczne i wystawa w ramach obchodów „ Święta ul, Teatralnej” –

       warsztaty oraz wystawa prac plastycznych „ Magazyn wspomnień- - galeria „Na

       mansardzie” w Biblotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie.

     - wystawa batiku i fotografii pt.” W świetle i mroku” - Galeria UTW Gorzów Wlkp.

 

FORMY WYJAZDOWE

- zimowa szkoła plastyczno-fotograficzna w Małem Cichem;

- wycieczka dydaktyczna do Wrocławia

- wycieczka dydaktyczna do Drezna  

     - „Artystyczne wakacje” – wycieczka do Barlinka w ramach „Akcji Lato”

- wycieczka dydaktyczna do Poznania i Gniezna na Festiwal Sztuki i Przedmiotów

  Artystycznych.

- wycieczka dydaktyczna do Stargardu i Marianowa  w ramach „Akcji Lato w

   plenerze”

 

W ciągu całego roku zakupywane były materiały plastyczne oraz akcesoria malarskie i rzeźbiarskie

 

Pracownia Fotograficzna

- wystawa  pokonkursowa fotografii „Gorzów 2017” XVI Przeglądu Fotografii Dzieci i

  Młodzieży

- warsztaty artystyczne - „Barlinek 2017”

     - wystawa fotografii  - „Wodna niecodzienność”

     - wystawa fotografii - „Drzewa widziane inaczej”

     - wystawa fotografii - „Roztańczone miasto”

     - wystawę fotografii - „W świetle i mroku”

 

ZAKUPIONO

    - materiały  eksploatacyjne  do druku zdjęć (tusze,tonery, papiery)

    - materiały  fotograficzne  tradycyjne ( wywoływacze, utrwalacze, papier fotograficzny,

      filmy)

    - system teł fotograficznych, komplet 4 teł, blendę fotograficzną

    - cyfrowy aparat fotograficzny Nikon D5300

    - myszy, czytniki kart, karty do aparatu

      oraz sfinansowano wydruki i wysyłka zdjęć, wpisowe na konkursy ogólnopolskie

 

Pracownia Muzyczna


 ORGANIZACJA  KONKURSÓW   MUZYCZNYCH

- kwalifikacje wstępne 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- II Gorzowski Festiwal Piosenek z filmów W. Disneya

-  Festiwal Piosenek Religijnych

- przegląd kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych

 - Konkurs Piosenek Obcojęzycznych na które zakupiono nagrody rzeczowe,

  poczęstunek, scenografia, dyplomy dla uczestników.

 

ORGANIZACJA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

-  konkurs plastyczny „Magiczna Gitara” dla grup instrumentalnych

-  konkursy plastyczne dla wokalistów – ilustracja do piosenki „Niezapominajka”,

 „Dom”, „Tęcza”, „Wróżka”, „Prababcia” –zakup  nagród rzeczowych, dyplomów dla

   uczestników


FORMY WYJAZDOWE

- międzynarodowe warsztaty muzyczne gospel i Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana

  Pawła II w Świętnie

- konkurs piosenki „Wygraj Sukces”

-  Festiwal Piosenki Dziecięcej „ZUZIA”

-  konkurs piosenki angielskiej „EYE”

-  Festiwal Kolęd i Pastorałek

-  konkurs kolęd i piosenek Bożonarodzeniowych

-  konkurs pieśni religijnych

- warsztaty flażoletowe  – przejazdy, noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe,

  płyty festiwalowe, poczęstunek, dyplomy, upominki dla uczestników
 

IMPREZY INTEGRACYJNE I CHARYTATYWNE

 - Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, zajęcia otwarte dla rodziców,

   warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka,

  Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Muzyczne Soboty – zakupiono poczęstunek,

  materiały dydaktyczne, materiały i tworzywa do prac plastycznych i technicznych,

  płytoteka muzyczna, scenografia, oświetlenie, pendrive i płyty CD do rejestracji

  materiału muzycznego, dyplomy, fotografie pamiątkowe, koszulki i ubiory sceniczne  

  dla zespołów i grup muzycznych, upominki i kwiaty.

- koncerty, aukcje, giełdy we współpracy z Fundacją „Mam Marzenie” i „Fundacją

  Rycerze  i  Księżniczki”

-  organizacja koncertów w Jazz Clubie pod Filarami, Art Cafe, MCK Klubie Kultury

  Jedynka, Teatrze im. J. Osterwy, WiMBP oraz w MDK

  Zakupiono materiały do drukowania nut i tekstów piosenek, aparaturę

  nagłaśniająca do gry i śpiewu, sprzęt do rejestracji audio i video oraz flażolety

     

Pracownia Korekcji Wad Postawy

     IMPREZY  PRACOWNIANE

     -  „Magia Łyżew”

    - ,, Majówka”,

    - „Dzień Dziecka”

    - obchody „Święta ulicy Teatralnej

    - wieczór „Andrzejkowy”

    - „Mikołajkowy turniej w kręgle”

    - bal karnawałowy ( wspólnie z pracowniami : muzyczną i plastyczną)

    - blok sportowy na festynie ZTL „ Mali Gorzowiacy”

    - zimowisko  w  Małem  Cichem

    - komputerowe pomiary krzywizn kręgosłupa

 W ciągu całego roku sukcesywnie doposażano pracownię w sprzęt drobny  

 niezbędny do realizacji zajęć korekcyjnych oraz materiały biurowe.     

                

                                                                            Prezes Stowarzyszenia                                   

                                                                              Danuta Kwiatkowska


 

 

 

 

 

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook