Sukcesy

 

Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania...

 

W mądrych księgach przeczytać możemy, że Sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości

jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi

pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.

 

My wiemy, że to również działanie grupy na najwyższym poziomie i działania w kierunku spełnienia

wyznaczonych wcześniej celów w taki sposób, by człowiek był stabilną zharmonizowaną jednostką

emanującą radością, optymizmem i życzliwością wobec otoczenia oraz samego siebie.

 

Mając na uwadze te wszystkie słowa, staramy się tak pracować, aby do sukcesu ze wszech miar dążyć !

 

Zapraszamy do poszczególnych  pracowni, aby dowiedzieć się więcej

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook