Protokół Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.”Wiosenne Tradycje”

Dnia 28.03.2018 komisja konkursowa w składzie:

 

Danuta Przybysz – przewodnicząca komisji - nauczyciel plastyki, Koordynator Konkursu

Wiedzy o Sztuce,

Beata Peszko – członek komisji – nauczyciel plastyki,

Małgorzata Całus-Jarno – sekretarz,

 

spośród nadesłanych 173 prac plastycznych z 16 gorzowskich placówek oświatowych przyznała:

 

w I kategorii – przedszkolaki:

 

NAGRODY:

 

Sabina Kurczewska 4 lata, PM nr 7 Gorzów Wlkp. n. Beata Wesołowska

Anna Ordon, 5 lat, PM nr 13 Gorzów Wlkp., n. Barbara Majchrowska, Maria Fabian

Amelia Machaj, 6 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

 

WYRÓŻNIENIA

 

Lena Perużyńska, 7 lat, PM integracyjne nr 9 Gorzów Wlkp.

Alicja Rój, 4 lata, PM nr 7 Gorzów Wlkp., n. Beata Wesołowska

Ewa Chorkawa, 5 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Natasza Cis, 4,5 lat, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Kubusia Puchatka”Gorzów Wlkp.,

n. Małgorzata Całus-Jarno

 

w II kategorii – klasy I-III (7-9 lat)

 

NAGRODY:

 

Lena Bartłomowicz, 8 lat, SP 10 Gorzów Wlkp., n. Elżbieta Zapotocka

Oliwia Seweryńska, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Nadia Zygmunt, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Wojciech Rawiec, 7 lat, SP 10 Gorzów Wlkp., n. Elżbieta Maculewicz

Julia Dudek, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Lucyna Jazdowska, 8 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

 

w III kategorii – klasy IV-VII (10-13 lat)

 

NAGRODY:

 

Ola Ostrowska, 14 lat, ZS 21 Gorzów Wlkp., n. Aleksandra Karłowska

Nina Bohdziewicz, 10 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Maria Michałowicz, 11 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Natalia Zwolińska, 12 lat, SP 14 Gorzów Wlkp., n. Adriana Kolczyńska

Aleksandra Groblica, 11 lat, SP 14 Gorzów Wlkp., n. Adriana Kolczyńska

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Iga Podolecka, 10 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Malwina Lemieszewska, 11 lat, ZS 21 Gorzów Wlkp., n. Aleksandra Karłowska

Ada Świerzko, 10 lat, SP 15 Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Mikołaj Kokomaczyk, 11 lat, SP 14 Gorzów Wlkp., n. Adriana Kolczyńska

 

WYRÓŻNIONE UDZIAŁEM W WYSTAWIE:

 

Małgorzata Knap, 8 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Maja Snoch, 7 lat, SP 10 Gorzów Wlkp., n. Elżbieta Zapotocka

Maria Dąbrowska, 6 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Roman Łubiński

Małgorzata Cegielska, 6 lat, PM nr 3, Gorzów Wlkp., n. Iwona Strach

Amelia Szafer, 6 lat, PM 3, Gorzów Wlkp., n. Iwona Strach

Julia Kowalewska, 4,5 lat, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” Gorzów Wlkp.,

n. Małgorzata Całus-Jarno

Lena Ławniczak, 6 lat, PM 3 Gorzów Wlkp., n. Iwona Strach

Ola Nowak, 6 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus Jarno

Maria Dąbrowska, 6 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Roman Łubiński

Kinga Pawlus, 6 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Kornelia Gielar, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Julia Wesołowska, 8 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Dorian Budzyński, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Anna Czaplińska, 5 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Aleksandra Sakowska, 9 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Emilia Kalicka, 7 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Danuta Łubińska

Antonina Misiak, 10 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Agata Szymańska, 10 lat, ZS 21 Gorzów Wlkp., n. Aleksandra Karłowska

Debora Szmytkiewicz, 10 lat, SP 15 Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

Paulina Tonak, 11 lat, ZS 21 Gorzów Wlkp., n. Aleksandra Karłowska

Krzysztof Pilarczyk, 11 lat, ZS 21 Gorzów Wlkp., n. Aleksandra Karłowska

Kacper Leśniewski, 10 lat, MDK Gorzów Wlkp., n. Małgorzata Całus-Jarno

 

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy i serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, które odbędzie się dnia 14 kwietnia br. o godz. 12.00 w Galerii Na Mansardzie Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 20a.

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook