Prac. Plastyczna zaprasza do udziału w konkursie "Moje Pasje i fascynacje"

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

„MOJE PASJE I FASCYNACJE”

GORZÓW WLKP ' 2017
 

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel/fax 95/722 85 75, www.mdk.gorzow.pl, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl,

CELE KONKURSU:
-    zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu, dzielenie się z innymi swoimi pasjami i fascynacjami,
-    rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczestników konkursu,
-    wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:
-    wiek: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat,
-    prace będą oceniane w grupach wiekowych:  0 – 3 klasa, 4-6 klasa, gimnazjum
-     technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik, kolaż,
-    każda praca powinna mieć tylko jednego autora,
-    prace nie mogą być zrolowane ani  wykonane z materiałów nietrwałych,
-    format prac: A3,
-    prace nie powinny być oprawione,
-    na odwrocie należy umieścić czytelne informacje o autorze: imię i nazwisko (pismem drukowanym), wiek  dziecka, nazwa, tytuł pracy, adres i e-mail  placówki/szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

TERMINY:
Termin nadsyłania prac: do 20 czerwca 2017 r. na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. TEATRALNA 8
66-400 GORZÓW WLKP.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2017 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.gorzow.pl).
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na  prezentowanie i reprodukowanie  pracy   jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu na potrzeby niniejszego konkursu.

    Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia laureatów i przekazania im przyznanych nagród. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach lokalnych i na  stronach internetowych organizatora.
O wynikach konkursu i terminie wystawy laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace nadsyłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane
Niniejszy regulamin znajduje się  na stronie internetowej placówki – www.mdk.gorzow.pl
Koordynator konkursu: Danuta Łubińska – Młodzieżowy Dom Kultury,       
tel.  95 722 85 75 w godzinach popołudniowych.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 

    
Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook