PLAN PRACY 2017/2018

 

PLAN PRACY PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie słuchaczy z miejscem fotografii wśród sztuk plastycznych

 • zapoznanie z historią fotografii

 • zapoznanie z działaniem sprzętu fotograficznego

 • wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym

 • zapoznanie z właściwościami materiałów fotograficznych

 • poznanie zasad obróbki materiałów fotograficznych

 • poznanie zasady zapisu cyfrowego

 • wyrobienie umiejętności doboru środków technicznych i chemicznych w uzyskaniu zamierzonych efektów estetycznych

 • ukazanie fotografii w różnych jej aspektach jako:wiedzy, umiejętności, sztuki

 • poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • koordynacja działalności pracowni fotograficznej

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 • analizowanie działań pracowni i uwzględnianie potrzeb wychowanków i ich rodziców oraz środowiska lokalnego

 • kształtowanie zasad i norm oraz postaw wychowanków zgodnie z założeniami koncepcji pracy pracowni i MDK

 • rozwijanie zdolności i umiejętności wychowanków z ukierunkowaniem na efektywne wykorzystanie czasu spędzonego na zajęciach

 • planowanie i realizacja zadań we współpracy z innymi nauczycielami oraz stosowanie nowatorskich rozwiązań

PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA

Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej nabór uczestników 5

zapoznanie z regulaminem pracowni MDK - u

przepisy BHP w czasie zajęć oraz bezpieczeństwo dojścia do MDK -u

porządki w pracowni estetyka otoczenia

ustalenie planu pracy

Technika fotograficzna 50 budowa aparatu fotograficznego i jego obsługa

wyposażenie podstawowe i pomocnicze

obiektywy fotograficzne

ostrość obrazu i głębokość ostrości

źródła światła w fotografii i jego pomiar

materiały fotograficzne analogowe

technika zdjęciowa, ustalanie warunków naświetlania

reprodukcja fotograficzna portret

zdjęcia krajobrazowe, architektury

zdjęcia katalogowe (fotografia reklamowa)

reportaż fotograficzny

makrofotografia

inne techniki fotograficzne

Technologia fotografii analogowej 30

funkcjonowanie pracowni fotograficznej

proces negatywowy, proces pozytywowy, suszenie negatywów i przechowywanie

wykonywanie odbitek na urządzeniach cyfrowych

retusz negatywów i zdjęć tradycyjnie oraz w programach komputerowych

oprawa zdjęć przygotowanie do wystawy

Fotografia cyfrowa 30

Budowa ,funkcje, typy oraz obsługa i możliwości cyfrowych aparatów fotograficznych

aparaty

obiektywy

pomiar ekspozycji

oświetlenie

filtry

nośniki do zapisu zdjęć

czyszczenie matrycy

Rejestracja obrazu

praktyczne zastosowanie parametrów aparatu

uzyskiwanie poprawnej kolorystyki zdjęć

typy i formy zapisu fotografii cyfrowej(RAW,TIFF,JPG,GIF,PNG)

korekcja kolorystyki(szara karta,ustawienie balansu bieli)

Podstawowa obróbka i katalogowanie zdjęć

podstawy korekcji(GIMP,Photo Shop)

przygotowanie zdjęć do wywołania w laboratorium foto

przeglądanie zdjęć, katalogowanie zdjęć, retusz, drukowanie zdjęć

Estetyka fotografii 20

kompozycja obrazu

środki wyrazu fotograficznego

Zagadnienia historii sztuki fotograficznej 25

reprodukcje fotografii czołowych fotografików polskich i zagranicznych

katalogi i albumy fotograficzne ( biblioteka fotograficzna)

Upowszechnianie fotografii artystycznej 25

zwiedzanie wystaw fotograficznych w galeriach miejskich

organizacja wystaw fotograficznych i konkursów w ramach przeglądu wewnętrznego

udział w konkursach organizowanych przez ośrodki w kraju, GTF,

organizacja pleneru fotograficznego w ramach ferii zimowych

krótkie wycieczki fotograficzne w ramach wybranych tematów do fotografowania.

Zadania, zadania......... 

 

1."Koncert"

2. „Lato,lato zostań dłużej...”

3. "Mam oko na bezpieczeństwo"

4. "Raport o stanie miasta"

5. XV Przegląd Fotografii 2016

6. Świat oczami dziecka

7. "Matematyka w obiektywie"

8. Zagadki foto. Czy znasz Gorzów?

9. "Wielkanocne jajo"

10."Człowiek, świat, przyroda"

11."Taka codzienność"

12."Zatrzymaj rzekę w kadrze"

13. "Muzealne Spotkania z fotografią"

14. Fotomaraton

Współpraca z pozostałymi pracowniami MDK

wspólne plenery z uczestnikami pracowni plastycznych

elementy fotografii cyfrowej w ramach pracowni grafiki komputerowej

obsługa fotograficzna imprez własnych MDK

 

 

 

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook