o nas

Pracownia fotograficzna

Pracownia fotograficzna prowadzi zajęcia z młodzieżą gorzowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych.

W programie zajęć prowadzona jest nauka i praktyka w zakresie: fotografii czarno-białej, obróbki cyfrowej obrazu fotograficznego, klasycznych tematów fotografii (portret, pejzaż, architektura, reportaż), elementów fotografii reklamowej, analogowej i cyfrowej.

Przygotowujemy uczestników do egzaminów na wyższe studia fotograficzne. Uczniowie biorący udział w zajęciach pracowni od kilku lat są laureatami konkursów fotografii w kraju oraz autorami wystaw fotograficznych prezentowanych w galeriach w mieście.

"W przyszłości analfabetami będą ci,

którzy nie rozumieją fotografii."

                                                               Laszko Mooly-Nagry

 

 

 

 • Regulamin Pracownii Fotograficznej

  REGULAMIN PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ

   

  1. Bądź punktualny

  2. Pamiętaj o naładowaniu aparatu przed zajęciami

  3. Dbaj o porządek- sprzęt, narzędzia i materiały

  - Co za artysta, gdy jego pracownia nie jest czysta!

  4. Słuchaj , ale możesz przecież pytać - więc pytaj.

  5. Miej świetne pomysły, bądź kreatywny i śmiały

  6. Podtrzymuj dobrą atmosferę na zajęciach

  7. Nie kiwaj się na krześle, jeśli nie masz spadochronu!

  8. Masz prawo do uczestniczenia w wystawach, imprezach, zabawach,

  wycieczkach organizowanych przez pracownię i placówkę

  9. Sprzątnięcie swojego stanowiska to nie tylko formalność...

  10. Jeśli chcesz wyjść z pracowni, powiedz o tym nauczycielowi – koniecznie!

  11. Podczas pracy twórczej jesteś tak przejęty, że zapominasz o całym świecie.

  Wyłącz więc telefon, aby nikt Ci nie przeszkadzał.

  12. Systematycznie opłacaj zajęcia.

  - Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

  - Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.

  - Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni, nie opłaca zajęć.

  - Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.

  - Pracownia Fotograficzna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook