Karta Dużej Rodziny

W 20 marca 2017r. zostało podpisane porozumienie  o współpracy pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a Młodziezowym Domem Kultury, na mocy którego placówka nasza przystapiła do Programu "KARTA DUŻEJ RODZINY".

Realizując to porozumienie, Rodziny Wielodzietne (prznajmniej 3 dzieci) posiadające w/w Kartę będą mogły korzystać z 10% ulgi na zajęciach artystycznych organizowanych w MDK (plastyczne, muzyczne, fotograficzne, korekcji wad postawy, Zespół Artystyczny "Buziaki", Zespół Tańca "Aluzja", Zespół Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook