KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW W PRACOWNI MUZYCZNEJ

FOTORELACJA

 

 

 

 

  K   A  R  N  A  W  A  Ł  O  W  Y  

 

 

  B  A  L  

 

 

P  R  Z  E  B  I  E  R  A  Ń  C  Ó  W

 

PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 3 LUTEGO 2018

 

W GODZINACH 11.00-13.00

 

PRZEBRANIE I OBUWIE ZMIENNE OBOWIĄZKOWE!

UCZESTNIKÓW PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!

    
Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook