Festiwal Piosenek Obcojęzycznych - LISTA UCZESTNIKÓW

Już w sobotę 16 czerwca 2018

W GODZINACH 12.00 - 14.00

w Pracowni Muzycznej MDK

odbędzie się

I GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH.

 

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI KONKURSOWYCH OD GODZINY 12.00

KATEGORIA 1

 1. DĄBROWSKA LIDIA
 2. KOREJWO MARCELINA
 3. PATEREK MAJA
 4. PLICH HANNA
 5. PRONIUK EMMA
 6. STOŁECKA LIWIA
 7. SZELIGOWSKA EWA
 8. TOMCZYSZYN ALICJA
 9. ZIELEŃSKA MARTA

KATEGORIA 2

 1. IGNYŚ JULIA
 2. ŁOSOWICKA ZOFIA
 3. MIKOŁAJEWSKA DOROTA
 4. MALEC SANDRA
 5. SŁUPIŃSKA MICHALINA
 6. STAWIŃSKA JULIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KONCERT LAUREATÓW O GODZINIE 17.40

PODCZAS ŚWIĘTA ULICY TEATRALNEJ

REGULAMIN

I  GORZOWSKI  FESTIWAL  PIOSENKI  OBCOJĘZYCZNEJ

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.

Cel konkursu:

1. Prezentacja umiejętności wokalnych i lingwistycznych dzieci i młodzieży.

2. Popularyzacja nauki języków obcych przez śpiew.

3. Integracja środowisk i wymiana doświadczeń dzieci i młodzieży oraz nauczycieli języków obcych i trenerów wokalnych.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do solistów - do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

 KATEGORIA I – DZIECIĘCA - soliści szkół podstawowych - kl. I – VI,

 KATEGORIA II – MŁODZIEŻOWA - soliści kl. VII  szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół średnich.

3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku obcym z akompaniamentem własnym, bądź z przygotowanym we własnym zakresie podkładem muzycznym .

4. Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej organizatora (dokładnie wypełniona) powinna być przesłana e-mailem w treści listu wraz z podkładem (format: mp3) w załączniku na adres: dorka.meyer@poczta.onet.pl do dnia 01.06.2018r.

5. Osoby zakwalifikowane – lista uczestników podana będzie na stronie organizatora 02.06.2018r. - wezmą udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 16.06.2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Teatralnej 8.

6. Przesłuchania konkursowe dla KATEGORII I – DZIECIĘCEJ odbędą się od godziny 12.00. Przesłuchania konkursowe dla KATEGORII II – MŁODZIEŻOWEJ odbędą się bezpośrednio po kategorii młodszej. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych oraz finałowych.

7. Ogłoszenie wyników Festiwalu oraz Uroczysty Koncert Laureatów odbędzie się 16.06.2018r. o godzinie 17.40 na scenie plenerowej podczas „Święta Ulicy Teatralnej”.

8. Uczestnicy konkursu wraz z przesłaniem zgłoszeń konkursowych wyrażają zgodę na niekomercyjne publikacje nagrań i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów przez organizatora.

 

 

Ocena i nagrody:

1. Komisja Artystyczna  powołana przez Organizatorów oceniać będzie:

poprawność wykonania utworu pod względem muzycznym i językowym, dobór repertuaru, warsztat  wokalny, ogólny wyraz artystyczny.

2. Komisja Artystyczna przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,

 nagroda główna – Grand Prix  spośród wszystkich kategorii konkursowych

 nagrody specjalne - w/g uznania Komisji.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są niepodważalne i ostateczne.

Uwagi organizacyjne:

1. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, nagłośnienie oraz dostęp do pianina (po uprzednim ustaleniu zapotrzebowania technicznego na podstawie kart zgłoszeń lub kontaktu telefonicznego).

2. Uczestnicy Festiwalu nie ponoszą żadnych kosztów tytułem akredytacji.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń określony w regulaminie jest ostateczny.

Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., Dorota Meyer dorka.meyer@poczta.onet.pl , tel.: 602 875 719

 

KARTA ZGŁOSZENIA

I  GORZOWSKI  FESTIWAL  PIOSENKI  OBCOJĘZYCZNEJ

Imię i nazwisko solisty: …....................................................

Kategoria konkursowa: .......................................................

Nazwa szkoły lub placówki delegującej: .............................

Imię i nazwisko opiekuna językowego: .................................

Imię i nazwisko opiekuna muzycznego: ……………………..

Tytuł wykonywanego utworu: ..............................................

Autorzy utworu: ....................................................................

Akompaniament: półplayback, własny na żywo (właściwe podkreślić)

Zapotrzebowanie techniczne: ………………………………

Informacje o wykonawcy – pojawią się w zapowiedzi przed prezentacjami:…

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook