AKCJA ZIMA 2018

Program Akcji Zima 2018 w MDK


 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

 

30.01 - 10.02 - Zimowa Szkoła Plastyczno - Fotograficzna w Małem Cichem - dla stałych uczestników zajęć

 

PRACOWNIA KOREKCJI  WAD  POSTAWY
 

 12, 13, 14 LUTY - GODZ. 10:00 - 12:25 - zajęcia otwarte - nieoppłatne komputerowe pomiary krzywizn kręgosłupa dla dzieci i młodzieży. Instruktaże do ćwiczeń w domu.

16 - 25 LUTY - Obóz zimowy Małe Chiche - dla stałych uczestników zajęć

 

ZESPÓŁ  TAŃCA  LUDOWEGO  "MALI  GORZOWIACY"
 

9.02. - 18.02. - Obóz zimowy w Małem Cichem - dla stałych uczestników zajęć

 

 

ZESPÓŁ  TAŃCA  "ALUZJA"


11 - 17 LUTY  - warsztaty taneczne w Poznaniu (taniec współczesny i klasyczny)  - dla stałych uczestników zajęć

 

ZESPÓŁ  ARTYSTYCZNY  "BUZIAKI"
 

11 - 16 LUTY - Obóz artystyczny w Toruniu  - dla stałych uczestników zajęćPRACOWNIA PLASTYCZNA
 

12 - 23 LUTY - obóz plastyczno - fotograficzny w Małem Cichem - dla stałych uczestników zajęć

 

Warsztaty artystyczne z różnych technik plastycznych wg. harmonogramu:

 

ROMAN  ŁUBIŃSKI

12.02. poniedziałek - 10:00 -13:00 - grupa szkoleniowa(gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12

12.02. poniedziałek  - 13:05 - 14:35  - (przedszkole) ogólnoplastyczne sala.nr 12
13.02. wtorek - 10:00 - 12:15 
- zajęcia otwarte -  szkoła podstawowa sala.nr 12
13.02. wtorek -  12:20 - 13:50 - (szkoła podstawowa) ogólnoplastyczne sala.nr 12
14.02. środa - 10:00 - 12:15
- zajęcia otwarte - szkoła podstawowasala.nr 12
15.02. czwartek - 10:00 -13:00 - grupa szkoleniowa (gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12
16.02. piątek - 10:00 - 12:15
- zajęcia otwarte - szkoła podstawowa  sala.nr 12

 

19.02. poniedziałek - 10:00 -13:00 grupa szkoleniowa(gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12
19.02. poniedziałek - 13:05 - 14:35 ( przedszkole ) ogólnoplastyczne sala.nr 12
20.02. wtorek - 10:00 - 12:15 ( szkoła podstawowa) ogólnoplastyczne sala.nr 12
20.02. wtorek - 12 :20 -13:50 ( szkoła podstawowa) ogólnoplastyczne sala.nr 12
21.02. środa - 10:00 - 12:15 ( szkoła podstawowa) sala.nr 12
22.02. czwartek - 10:00 -13:00 grupa szkoleniowa(gimnaxjum/szkoła średnia) sala.nr 12
23.02. piątek - 11:00 - 13:15  -
zajęcia otwarte - (szkoła podstawowa) sala.nr 12

 

 

MAŁGORZATA CAŁUS -JARNO

12.02. poniedziałek - 10:00 -13:00 grupa szkoleniowa(gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12

12.02. poniedziałek - 13:05 - 14:35 (  przedszkole ) ogólnoplastyczne sala.nr 12
13.02. wtorek - 10:00 - 12:15 
- zajęcia otwarte ( przedszkole.szkoła podstawowa ) sala.nr 12
13.02. wtorek - 12:20 -13:50 (  szkoła podstawowa) ogólnoplastyczne sala.nr 12
14.02. środa - 10:00 -13:00 grupa szkoleniowa(gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12
15.02. czwartek - 10:00 - 12:15 (  szkoła podstawowa) sala.nr 12
16.02. piątek - 10:15 - 12:30 
- zajęcia otwarte - ( szkoła podstawowa)  sala.nr 12


21.02. środa - 10:00 -13:00 grupa szkoleniowa(gimnazjum/szkoła średnia) sala.nr 12
22.02. czwartek - 10:00 - 12:15 (  szkoła podstawowa)sala.nr 12

23.02. piątek - 10:15 - 12:30 - zajęcia otwarte  ( szkoła podstawowa) zsala.nr 12

 

                  

PRACOWNIA  MUZYCZNA
 

12 - 15 LUTY -  część 1 „Zima z Disney’em” – zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne, gitarowe, fotograficzne, teatralne  - dla stałych uczestników zajęć

 

16 - 17 LUTY  - część 2 „Warsztaty wokalne z zespołem Moja Rodzina” – zajęcia muzyczne, ćwiczenia emisyjne, nowy repertuar - dla stałych uczestników zajęć


18 LUTY - część 3 Koncert z zespołem Moja Rodzina dla rodziców i zaproszonych gości. Wystawa prac plastycznych i fotograficznych”  - dla stałych uczestników zajęć

 

 

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook